Komitet Sterujący ICTS

Informacja ze spotkania Komitetu Sterującego UNI Europa ICTS, które odbyło się 12 października 2023 r. w Brukseli.

Spotkanie poruszyło wiele istotnych tematów dotyczących sektora ICTS, w tym plany konferencji UNI Europa w 2025 r., kwestie związane z negocjacjami zbiorowymi, trendami w branży ICTS oraz dialogiem społecznym w telekomunikacji. Omówiono także kwestie związane z moderacją treści i organizacją techniczną, polityki i projekty Unii Europejskiej oraz aktualizacje dotyczące przedsiębiorstw wielonarodowych.

Członkowie Komitetu przedstawili wiele wniosków i informacji zwrotnych z globalnego kongresu UNI Global Union oraz omówili różne kwestie związane z sektorem ICTS, takie jak rola kobiet w branży gier, konwergencja sektorów mediów i technologii oraz polityki UE. Spotkanie zakończyło się omówieniem różnych spraw bieżących i zaplanowaniem działań na przyszłość, takich jak nominacje do różnych komitetów i daty przyszłych posiedzeń.

Powyższa informacja jest skróconym opisem kluczowych tematów omawianych podczas spotkania Komitetu Sterującego UNI Europa ICTS. Członkowie Rady KSPT NSZZ "Solidarność" otrzymali drogą mailową komplet dokumentów. 

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami