Podsumowanie VI Światowego Kongresu UNI Global Union

VI Światowy Kongres UNI Global Union w Filadelfii odbywający się w dnia 27 – 30 sierpnia 2023 pod hasłem „Rising Together”skupił przedstawicieli ze 109 krajów. Wśród 1200 liderów związkowych byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Krajowy Sekretariat Łączności reprezentowali: Wiesława Mażarska i Łukasz Mickiewicznatomiast Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara.

Ruben Cortina rozpoczął spotkanie od refleksji na temat swojej mijającej kadencji na stanowisku światowego przewodniczącego UNI. "Pięć lat temu zobowiązaliśmy się, że wraz z naszymi oddziałami będziemy iść naprzód - organizując się, zrzeszając w związkach zawodowych, podpisując globalne porozumienia i solidarnie działając na rzecz lepszego świata" - powiedział. Chociaż nie osiągnęliśmy wszystkich naszych celów, zauważył, że poczyniliśmy postępy i będziemy nadal działać, silniejsi niż kiedykolwiek.

W pierwszym dniu kongresu wśród mówców znaleźli się m.in. Mary Kay Henry, prezydent SEIU International, która poruszyła uczestników swoim apelem o związki zawodowe dla wszystkich oraz Marc Perrone, prezydent UFCW, który podkreślił znaczenie międzynarodowej jedności: "My jako zróżnicowana, globalna rodzina związkowa, musimy szukać nowych i silniejszych więzi - ze sobą nawzajem i w ramach naszych własnych związków zawodowych". Liz Shuler, prezydent AFL-CIO, wezwała wszystkich uczestników do "organizowania się tak, jak nigdy wcześniej". Dodała, że pracownikom brakuje ochrony socjalnej. "Zgadnijcie co?", zapytała Shuler, "ZWIĄZKI ZAWODOWE SĄ ODPOWIEDZIĄ! I zamierzamy nadal wykorzystywać każdą siłę, jaką mamy, aby informować o tym na całym świecie". To wezwanie do działania zostało wzmocnione przez senatora Berniego Sandersa, który zaapelował do zebranych związkowców o walkę przeciwko zwiększonej koncentracji bogactwa, budząc nadzieję na bardziej sprawiedliwą i równą przyszłość. "Naszym zadaniem na arenie międzynarodowej jest powiedzenie tym korporacyjnym bandytom, że świat należy do nas wszystkich, a nie tylko do miliarderów.

W kolejnym dniu delegaci UNI dołączyli do największego związku zawodowego w Stanach Zjednoczonych na ulicach Filadelfii, aby wziąć udział w wiecu rozpoczynającym kampanię 32BJ w mieście. Sekretarz Generalny UNI Christy Hoffman podkreśliła siłę tej globalnej solidarności: "Związkowcy z całego świata z dumą wspierają dziś 32BJ w Filadelfii. Walcząc o sprawiedliwe umowy, odważni pracownicy i pracownice walczą nie tylko o swoje środki do życia, ale także o serce i duszę kraju. Ich poświęcenie podczas pandemii musi zostać docenione umowami, które podtrzymują godność, chronią rodziny i odbudowują dzielnice. Ten kluczowy moment w Filadelfii rozbrzmiewa daleko poza jej ulicami, dając przykład ludziom pracy na całym świecie".  Pierwsza sesja trzeciego dnia kongresu, Rising Together for Peace, Democracy and Human Rights, zawierała przemówienia i dyskusje prowadzone przez liderów związkowych i urzędników państwowych. Wśród mówców występujących znalazł się kolega Alfred Bujara

Podczas okrągłego stołu na temat sukcesu Porozumienia Międzynarodowego, w  Teleperformance  Alke Boessiger, Zastępca Sekretarza Generalnego UNI Global Union, przedstawiła zaangażowanie UNI w pracę na rzecz przestrzegania  praw człowieka w firmach: „UNI zobowiązuje się do zmiany tego poprzez promowanie obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka dla firm, wykonalnych wytycznych OECD, globalnego traktatu o sprawiedliwości w łańcuchu dostaw, Konwencji MOP o łańcuchu dostaw oraz umów handlowych związanych z poszanowaniem praw człowieka.

Energia i zaangażowanie podczas kongresu były wzorowe, czego kulminacją była reelekcja Christy Hoffmanna stanowisko Sekretarza Generalnego i Gerarda Dwyera, który został jednogłośnie wybrany na prezydenta UNI Global Union na 6. Światowym Kongresie UNI w Filadelfii w USA. Australijski lider związków zawodowychDwyer ma wyjątkowe osiągnięcia jako urzędnik związków zawodowych od ponad trzydziestu lat i jest wieloletnim członkiem Komitetu Wykonawczego UNI ds. Azji i Pacyfiku, a także prezesem UNI Commerce w regionie.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Wiesława Mażarska i Alfred Bujara zostali wybrani do Rady Wykonawczej UNI Global Union na kolejną kadencję i będą zajmować się zagadnieniami sektorów, w których działają w ramach NSZZ „Solidarność”, czyli pocztowo-logistycznego oraz handlu, banków i ubezpieczeń.

Kongres zakończył się jednomyślnym przekonaniem, że walka o prawa pracownicze, wartości demokratyczne i sprawiedliwość społeczną ma charakter powszechny. Wydarzenie to w mocny sposób przypomniało o wpływie, jaki zbiorowe działania mogą mieć na życie jednostek na całym świecie, a zakończyło się zobowiązaniem do trwałej solidarności i działań.

Następny VII Kongres UNI Global Union planowany jest na rok 2027 w Australii.

Kongres UNI 27082023 2 Kongres UNI 27082023 3
Kongres UNI 27082023 4 Kongres UNI 27082023 6

 

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami