Informacja z Komisji Międzyzakładowej

26 czerwca br. w Warszawie spotkała się Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność".

Podjęto decyzję ws. dalszych działań mających na celu realizację Stanowiska XVII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, które zostało przekazane Prezesowi Zarządu OPL 16 czerwca br. Władze Związku oczekują podjęcia przez pracodawcę dialogu dotyczącego zgłaszanych w Stanowisku zagadnień, takich jak: sytuacja w firmie, system wynagrodzeń, struktura sprzedaży, struktura techniczna, call center, outsourcing, wartościowanie stanowisk pracy, Komisji Etyki, programów naprawczych, komunikacji, funduszu socjalnego.

Oceniono efekty rozmów ws. pracy zdalnej. Zgłoszone zastrzeżenia  powinny być przedmiotem oceny pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy.

Omówiono stanowisko ws. zmian Regulaminu premiowania OPL uwzględniających przepisy dot. wypłaty zasiłku chorobowego.

Zgłoszono inicjatywę podjęcia przez KM działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń u partnera technicznego – SPIE NexoTech. Dotychczasowe rozmowy z pracodawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dalsze kroki Związku będą uzależnione od zaangażowania pracowników Nexotech w wywieraniu presji na pracodawcę.

Kontynuowane są przygotowania do wyborów społecznej inspekcji pracy w SPIE NexoTech. Zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej uprawnionymi do ubiegania się o wybór na SIP są członkowie Związku oraz pracownicy niezrzeszeni. 

Przedmiotem wystąpienia Związku jest narastający problem dotyczący stylu zarządzania personelem w strukturze Sprzedaży.

Przyjęto informację nt. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która w ostatnim okresie ujednoliciła swoje struktury. Komisja Międzyzakładowa podjęła decyzje ws. nadzoru nad działalnością Kasy zgodnie z wymogami ustawowymi.

Zapoznano się z wynikami wyborów władz Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność" (KSŁ), struktury branżowej skupiającej członków związku z firm telekomunikacyjnych (zrzeszonych KSPT)  i Poczt Polskiej (PP). Przewodniczącym na nową kadencję został wybrany Wiesław Królikowski (PP). Zastępcami przewodniczącego, reprezentujący sektor telekomunikacyjny, zostali Jerzy Iwaszkiewicz i Łukasz Mickiewicz. Ponadto w skład Rady KSŁ wszedł Roman Froch, który ma być odpowiedzialny za szkolenia. Członkiem Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Samborski.

 Na zakończenie spotkania Komisji Międzyzakładowej przedstawiono propozycje promocji związku.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami