Wybory do Rady Nadzorczej PTE Orange Polska SA  20-21 marca 2024 r.

wybory 2024

 wybory.skpt.pl

Rozmowy Solidarności z Orange o problemach sprzedażowych

14 marca 2023 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska SA celem omówienia sytuacji pracowników sprzedaży i zgłaszanych przez nich problemów.
 
Po negatywnej ocenie wprowadzanych zmian w strukturach sprzedażowych sygnalizowanej pracodawcy przez stronę organizacji związkowych na spotkaniu 9 lutego br. kolejne spotkanie zaowocowało propozycjami rozwiązań dla pracowników. 

Omówiono i podsumowano:

  • system motywacyjny - GO4IT
  • cele na wybrane usługi,
  • korekta stawek bazowych i wpływ na premię,
  • plany rozwojowe,
  • absencja i rotacja pracowników,
  • podwyżki i awanse,
  • różnice w cenach terminali.

Każdy z tematów został zakończony rozwiązaniem dla pracowników.                            
 
Strona pracodawcy odpowiedziała na problemy zgłaszane na poprzednim spotkaniu. Zadeklarowała również w zakresie planowanej komunikacji - szkolenia dla kadry kierowniczej celem poprawy relacji z pracownikami, zasady udziału w programie motywacyjnym oraz nowe rozwiązania finansowe wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowniczym.
 
Dodatkowo związki otrzymają materiały na temat działających w salonach "programów". Na zakończenie spotkania podsumowano stan podwyżek w odniesieniu do pracowników salonów sprzedaży.

Rozmowy Solidarności z Orange o problemach sprzedażowych

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami