Trwają wybory władz NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2023-2028

Kontynuowane są wybory w organizacjach oddziałowych w Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Telekomunikacji, w trakcie których wybierane są komisje oddziałowe i rewizyjne oraz delegaci na zebranie wyborcze organizacji międzyzakładowej.  

03 lutego 2023 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" Górny Śląsk. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Roman Froch.

Wybrano pozostałych członków 8-osobowej Komisji Oddziałowej i 4-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Roman Froch, Iwona Kazior, Andrzej Kusz, Sylwia Lipnicka, Gabriela Osior, Małgorzata Paprocka, Łukasz Czaska.

Komisję Wyborczą OMPT reprezentował Stanisław Kiezik - Przewodniczący KO we Wrocławiu.


W dniu 03 lutego 2023 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" Łodzi. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Łukasz Mickiewicz.

Wybrano pozostałych członków 5-osobowej Komisji Oddziałowej i 3-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Łukasz Mickiewicz i Adam Młodak.


W dniu 17 lutego 2023 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Zbigniew Łajca.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej Komisji Oddziałowej i 5-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz czterech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Zbigniew Łajca, Andrzej Traczyk, Dariusz Rutkowski, Jarosław Szentak.


W dniu 17 lutego 2023 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Wojciech Siedlecki.

Wybrano pozostałych członków 3 -osobowej Komisji Oddziałowej i 3-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym został Wojciech Siedlecki.


W dniu 17 lutego 2023 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Grzegorz Samborski.

Wybrano pozostałych członków 8-osobowej Komisji Oddziałowej i 5-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Grzegorz Samborski, Marcin Chyrża, Agnieszka Dudek, Agnieszka Krupska, Katarzyna Mazurek, Jarosław Oleksiak, Marzanna Próchnicka.


Wybory władz pozostałych 4 organizacji oddziałowych zaplanowane są do 25 lutego br.

Rozpoczęły się wybory władz NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2023-2028

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami