Rozmowy Solidarności z Orange o problemach sprzedażowych

9 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska SA celem omówienia sytuacji pracowników sprzedaży i zgłaszanych przez nich problemów.

Związkowcy zwrócili uwagę pracodawcy na błędy w komunikacji do pracowników sprzedaży. Jednak głównym problemem sygnalizowanym przez przedstawicieli NSZZ Solidarność to wzrost celów i zmniejszenie wysokości stawek bazowych. Nastąpił wprawdzie wzrost wynagrodzeń płacy zasadniczej dla pracowników salonów, jednak w ocenie związkowców jest on niewystarczający. Szczególnie, kiedy odczuwalny jest jednocześnie spadek wysokości wypłacanych prowizji za sprzedaż usług, przy jednoczesnym wzroście celów sprzedażowych.

Pracodawca zaprezentował planowane rozwiązania, kierowane do najlepszych sprzedawców w formie nagród i konkursów. W trakcie spotkania poruszono występujące w salonach problemy w sferze zarządzania i relacjach z pracownikami.  Wątpliwości strony związkowej wzbudza sposób prowadzonych programów rozwojowych (naprawczych). Pracodawca ma przeanalizować zgłaszane problemy oraz przygotować dodatkowe analizy, które mają być omówione na spotkaniu zaplanowanym na marzec br. 

NSZZ “Solidarność” reprezentowali Roman Froch, Grzegorz Samborski, Robert Bąk.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami