Komunikat KM z 19.05.2010

W dniu 18 maja br. odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkanie ukonstytuowało się 7 osobowe Prezydium Komisji w składzie:

 1. Elżbieta Pacuła - przewodnicząca.
 2. Dariusz Majewski - wiceprzewodniczący.
 3. Waldemar Stawski - wiceprzewodniczący.
 4. Jerzy Iwaszkiewicz - sekretarz.
 5. Maciej Zieliński - skarbnik.
 6. Stefan Kopeć - członek.
 7. Krzysztof Kościuk - członek.

Spotkanie zdominował zapowiadany przez pracodawcę projekt wydzielenia ze struktur TP pracowników Pionu Obsługi Posprzedażowej w ramach projektu Illinois oraz pracowników  Pionu Sieci i Platform Usługowych w ramach projektu Enso. NSZZ „Solidarność” jest przeciwna wydzieleniom zadań i pracowników ze struktur firmy. Związek oczekuje w tej sprawie na stanowisko Prezesa Zarządu TP. Projekt wydzieleń spotkał się ze sprzeciwem ze strony pracowników, którzy w tej sprawie kierują swoje wystąpienia do Prezesa Zarządu TP. W przypadku przyjęcia do realizacji wymienionych wyżej projektów przez Zarząd TP jesteśmy gotowi do podjęcia czynnych form protestu. Pracownicy, którzy gotowi są na przyłączenie się do akcji organizowanych przez NSZZ „Solidarność” proszeni są o zgłaszanie się do niżej wymienionych przedstawicieli Komisji Oddziałowych NSZZ „Solidarność”.

 • Stepaniuk Jan - OM PT NSZZ "Solidarność" Białystok
 • Kropidłowska Anna - OM PT NSZZ "Solidarność" Bydgoszcz
 • Kościuk Krzysztof - OM PT NSZZ "Solidarność" Dyrekcja-Warszawa
 • Majewski Dariusz - OM PT NSZZ "Solidarność" Gdańsk
 • Kwiecień Ireneusz - OM PT NSZZ "Solidarność" Górny Śląsk
 • Hybś Eugeniusz - OM PT NSZZ "Solidarność" Kalisz
 • Zieliński Maciej - OM PT NSZZ "Solidarność" Kielce
 • Kopeć Stefan - OM PT NSZZ "Solidarność" Kraków
 • Samborski Grzegorz - OM PT NSZZ "Solidarność" Lublin
 • Pisarkiewicz Grzegorz - OM PT NSZZ "Solidarność" Łódź
 • Rolka Stanisława - OM PT NSZZ "Solidarność" Nowy Sącz
 • Bujło Marek - OM PT NSZZ "Solidarność" Olsztyn
 • Socha Dariusz - OM PT NSZZ "Solidarność" Opole
 • Stawski Waldemar - OM PT NSZZ "Solidarność" Poznań
 • Iwaszkiewicz Jerzy - OM PT NSZZ "Solidarność" PubliTel
 • Kowalczyk Marek - OM PT NSZZ "Solidarność" Radom
 • Bąk Robert - OM PT NSZZ "Solidarność" Rzeszów
 • Wołoszczuk Jadwiga - OM PT NSZZ "Solidarność" Szczecin
 • Glebkowicz Henryk - OM PT NSZZ "Solidarność" Wałbrzych
 • Stańczyk Marzanna - OM PT NSZZ "Solidarność" Warszawa
 • Kiezik Stanisław - OM PT NSZZ "Solidarność" Wrocław
 • Andruszkiewicz Wiesław - OM PT NSZZ "Solidarność" Zielona Góra

W trakcie spotkania przedstawiono informację na temat rokowań dot. zmian w PUZP. NSZZ „Solidarność” jest przeciwna zmniejszeniu wysokości: odpraw dla pracowników zwalnianych z pracy, odpraw emrytalno-rentowych i obniżeniu wysokości nagród jubileuszowych oraz wykreśleniu par. 10 i 12 PUZP.

Omówiono nowe uregulowania prawne dot. funkcjonowania Rady pracowników w Telekomunikacji Polskiej. Przewodnicząca przedstawiła stan przygotowań XXI Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 22 maja br.

Sekretarz KM PT
NSZZ Solidarność
Jerzy Iwaszkiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami