Komunikat KM z 26.04.2010 (MZD)

W dniach 22-23 kwietnia 2010r. odbyło się w Szczyrku Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” PT .

I. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji została wybrana:

Elżbieta Pacuła

II. W wyniku tajnego głosowania członkami Komisji Międzyzakładowej zostali wybrani:

1. Andruszkiewicz Wiesław
2. Bąk Robert
3. Bujło Marek
4. Farana Witold
5. Froch Roman
6. Glebkowicz Henryk
7. Hybś Eugeniusz
8. Iwaszkiewicz Jerzy
9. Kiezik Stanisław
10. Kopeć Stefan
11. Korytowski Wojciech
12. Kościuk Anna
13. Kościuk Krzysztof
14. Kowalczyk Marek
15. Kwiecień Ireneusz
16. Majewski Dariusz
17. Mądrzyk Marek
18. Orłowski Hubert
19. Pastusiak Czesław
20. Pawlik Stanisław
21. Rolka Stanisława
22. Samborski Grzegorz
23. Socha Dariusz
24. Stawski Waldemar
25. Stepaniuk Jan
26. Szandrowski Lucjan
27. Zajączkowska Joanna
28. Zieliński Maciej
29. Zielonka Ryszard

III. W wyniku tajnego głosowania członkami Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Chrapkiewicz Tomasz
2. Kulczycka Barbara
3. Mickiewicz Łukasz
4. Sądel Bronisława
5. Szafrański Antoni
6. Remisiewicz Marek
7. Łajca Zbigniew

IV. W wyniku tajnego głosowania delegatami na Walne Zebranie Delegatów SKPT NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

1. Andruszkiewicz Wiesław
2. Bąk Robert
3. Bujło Marek
4. Chmielecka Bożenna
5. Chrapkiewicz Tomasz
6. Farana Witold
7. Glabisz Marek
8. Glebkowicz Henryk
9. Hybś Eugeniusz
10. Iwaszkiewicz Jerzy
11. Kędzierski Andrzej
12. Kiezik Stanisław
13. Korytowski Wojciech
14. Kościuk Anna
15. Kościuk Krzysztof
16. Kowalczyk Marek
17. Kowalski Andrzej
18. Kropidłowska Anna
19. Majewski Dariusz
20. Mądrzyk Marek
21. Mickiewicz Łukasz
22. Oleksiewicz Jacek
23. Orłowski Hubert
24. Pacuła Elżbieta
25. Pastusiak Czesław
26. Remisiewicz Marek
27. Rolka Stanisława
28. Samborski Grzegorz
29. Skorupka Dariusz
30. Socha Dariusz
31. Stańczyk Marzanna
32. Stawski Waldemar
33. Stepaniuk Jan
34. Szumiec Andrzej
35. Walczak Marek
36. Warchoł Jadwiga
37. Zboroń Marek
38. Zieliński Maciej
39. Zielonka Ryszard

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność” początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Władza wykonawcza (KM) i kontrolna (MKR) jest uprawniona do odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli dokonano wyboru co najmniej połowy jej członków wybieranych przez władzę stanowiącą (MZD) danej jednostki organizacyjnej(OM). Kadencja prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji.

Za MKW

Przewodniczący MKW
NSZZ „Solidarność” PT
Stanisław Kiezik

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami