Komunikat KM z 31.03.2010

W dniu 31 marca 2010 roku odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu TP S.A. Macieja Wituckiego oraz Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich Jacka Kowalskiego z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych i przedstawicielami Rady Pracowników. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim omówieniu strategii TP na lata 2010-2011.

1. Plan Strategiczny    2010-2011.
Prezes Witucki przedstawił założenia planu strategicznego Grupy TP na lata 2010 – 2011.
Prezes przypomniał, że plan strategiczny Grupy TP zbudowany został w oparciu o trzy główne filary, które definiują najistotniejsze cele:

•  Koncentracji na podstawowych segmentach działalności Grupy TP

•  Inicjatywie na podstawowych rynkach Grupy TP

•  Ewolucji modelu operacyjnego firmy . 

Grupa TP ma mocno postawić na telewizję, a Centertel na transmisję danych. Na rynku telefonii stacjonarnej ma zostać usprawniony proces utrzymania klienta i uatrakcyjnienie planów taryfowych.

Kolejnym projektem jest rozwój usług VoIP (Biznes Pakiet i Biznesowa Telefonia IP), usprawnienie całego procesu sprzedaży i dostarczania tego typu rozwiązań w związku z erozją przychodów z telefonii analogowej.

Na rynku telefonii komórkowej ma być położony nacisk na zwiększenie przychodów z tytułu transmisji danych.

Telewizja: 1 milion klientów budujących znaczącą pozycję TP w tym segmencie do końca 2012

(obecnie 400 tys.). Zwiększony udział rynkowy w największych miastach min. poprzez formę door-to-door.

Kluczowe kierunki inwestycyjne

•  transmisja głosu: rozszerzenie możliwości 2G

•  transmisja danych: optymalna ekspansja w 3G

•  CDMA wspierające pokrycie technologii 3G

•  sieć i platformy usługowe ewoluujące w kierunku architektury Nowej Generacji

•  dostęp do Internetu Nowej Generacji:

•  VDSL ( prace inwestycyjne IV kwartał 2010r)

•  FTTH – światłowody do nowych osiedli – stopniowa realizacja na przełomie roku.

W pierwszej połowie kwietnia TP prześle do UKE szczegółowy plan inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

2. Outsourcing wewnętrzny lub zewnętrzny.
Prezes Witucki przedstawił bardzo ogólnie zamiary wprowadzenia program obsługi klienta - „Customer care”. Projekt programu zakłada obsługę klienta w jednej strukturze, która prowadziłaby „strona trzecia”. Pracownicy mieli by zawarte gwarancje zapisów PUZP w projekcie układu, który będzie omawiany jeszcze w kwietniu br. Projekt wydzielenia sieci, o którym się mówi już od jakiegoś czasu znalazł się także w wypowiedzi prezesa. Oceniając dotychczasowe pracy zostało stwierdzone, że brak jest decyzji w tej kwestii, ponieważ brak jest oszczędności dla organizacji z tego projektu na odpowiednim poziomie. Padło również stwierdzenie, że prowadzone są rozmowy z konkurencją na temat współdzielenia sieci.

- NSZZ Solidarność była i jest zdecydowanie przeciwna wydzieleniom działalności z TP uważając, że jest to podstawowa działalność firmy.

3. Poprawa relacji menedżer – pracownik.
W trakcie wypowiedzi na temat strategii TP pojawiły się także wypowiedzi prezesa dotyczące poprawy relacji menadżer – pracownik. Przewidziane są szkolenia i warsztaty z tego zakresu. Jeśli znane są udokumentowane przypadki nieetycznych działań lub mobbingu ze strony przełożonych, to należy ten fakt zgłaszać.

4. Projekt wizji Grupy FT na lata 2010 - 2015.
Obecnie opracowywane jest przez prezesa FRANCE TELECOM Stéphane Richarda wdrożenie nowego biznes planu i strategii na lata 2010 – 2015. Odbywają się cykliczne spotkania w Paryżu na ten temat. Ustalono pewne priorytety działania, w tym utworzenie funkcji jakości na najwyższym poziomie i wzmocnienie funkcji zasobów ludzkich. Strategia Grupy charakteryzuje się silnym naciskiem na innowacje, spójność i skuteczne zarządzanie kosztami i ma na celu ustanowienie z Orange operatora zintegrowanego, stanowiącego punkt odniesienia dla nowych usług telekomunikacyjnych w Europie.

Stefan Kopeć
Członek Prezydium KM MOZ
NSZZ "Solidarność" PT

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami