Solidarność chce zasypywać podziały między ludźmi

Przed rozpoczęciem obrad 35 WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” odbyła się msza św. odprawiona przez ks. Łukasza Tokarczyka i ks. prof. Mirosława Drzewieckiego, który wygłosił kazanie.

Powiedział w nim o konieczności zasypywania podziałów między Polakami. Wskazał, że bez miłości i prawdy nie można mówić o solidarności międzyludzkiej.

Po mszy św. organizator zebrania wiceprzewodniczący ZR Grzegorz Makul przywitał zaproszonych gości, którzy jednocześnie podzielili się z delegatami swoimi refleksjami.

Wśród gości zaproszonych byli: Maciej Awiżeń, wojewoda dolnośląski, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Jarosław Krauze, radny Wrocławia, dr Andrzej Jerie, dyr. Ośrodka Pamięć i Przyszłość, dr hab. Kamil Dworaczek, dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu, Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, przew. Zespołu Koordynacyjnego Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, Witold Ziomek i Marcin Gancarz, prezesi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu, Witold Woźny i Przemysław Nowicki, prezesi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Krzysztof Tarnawski, dyr. biura europoseł Beaty Kempy, Bogusław Motowidełko, przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący Regionu Jelenia Góra NSZZ „Solidarność”.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami