20 lat OMPT (MOZ PT)

20 lat temu została utworzona Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. Podstawą jej utworzenia były porozumienia zawarte 2 i 3 października we Wrocławiu i 14 października 2003 r. w Serocku. Sygnatariuszami porozumień były zakładowe organizacje związkowe działające w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Inicjatorem była Sekcja Krajowa Pracowników Telekomunikacji  NSZZ „Solidarność”, która przygotowała wybory władz MOZ. Wybory przeprowadzono 21 stycznia 2024 r. w Lubniewicach.

W I Międzyzakładowym Zebraniu Delegatów wzięli udział przedstawiciele 13 organizacji zakładowych: Bydgoszcz, Dyrekcja Spółki, Gdańsk, Kielce, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, TP PubliTel, Szczecin, Wałbrzych, Wrocław.

Utworzenie jednej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Telekomunikacji Polskiej S.A. było odpowiedzią na ciągłe zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

W skład pierwszego Prezydium Komisji Międzyzakładowej weszli:

 • ś.p. Elżbieta Pacuła – przewodnicząca
 • Dariusz Majewski – z-ca przewodniczącej
 • Waldemar Stawski – z-ca przewodniczącej
 • Jerzy Iwaszkiewicz – sekretarz
 • Emila Kocel – skarbnik
 • Wojciech Kazimierczak
 • Stanisław Kiezik
 • Czesław Pastusiak
 • Dariusz Socha
 • Aneta Szewczyk
 • Maciej Zieliński
 • Waldemar Zwierko
 • Waldemar Żaczek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany

 • Włodzimierz Blumensztain

20 OMPT 24052024 1

Uroczyste Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej z udziałem zaproszonych gości – na czele z Kazimierzem Kimso - przewodniczącym  Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” - i działaczy, zaangażowanych w jego utworzenie, odbyło się 24 maja 2024 r. w Nowym Targu.

20 OMPT 24052024 2 20 OMPT 24052024 3

Spotkanie było okazją do przypomnienia tamtego okresu i uwarunkowań, które determinowały utworzenie organizacji międzyzakładowej, wyprzedzające kolejne zmiany organizacyjne w Telekomunikacji Polskiej S.A.

20 OMPT 24052024 4

W trakcie uroczystości odznaczenia „Za zasługi dla SKPT NSZZ „Solidarność” otrzymali (od prawej): Robert Bąk (KO Rzeszów), Grzegorz Samborski (KO Lublin), Joanna Zajączkowska (KO Warszawa 2136). Odznaczenia wręczył w imieniu KSPT przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz.

GALERIA ZDJĘĆ

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami