Nowi członkowie Komisji Krajowej

Delegaci wybrali dziś podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów skład Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na kadencję 2023–2028. Aż 21 spośród 56 wybranych członków to osoby, które weszły w skład KK po raz pierwszy. Tysolowi opowiedziały one o tym, jak widzą swoją rolę w KK i jakie zadania sobie stawiają.

DELEGACI

Delegaci zdecydowali dziś, że w skład nowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wejdą: Grzegorz Adamczyk, Andrzej Bal, Marek Balkowski, Andrzej Biegun, Marek Boiński, Artur Braszkiewicz, Włodzimierz Broda, Roman Brudziński, Krzysztof Domagała, Adam Dopierała, Waldemar Dubiński, Marek Dzięcielski, Łukasz Fica, Eugeniusz Formejster, Andrzej Gębara, Anna Grudzińska, Henryk Grymel, Bogusław Hutek, Wojciech Ilnicki, Leszek Jankowski, Jerzy Jaworski, Artur Jopek, Bogusław Jurgielewicz, Krzysztof Kacprzak, Andrzej Karol, Maciej Kłosiński, Mariusz Kolasiński, Andrzej Kołodziejski, Andrzej Kościk, Krzysztof Kotowicz, Wojciech Krasuski, Krzysztof Krzyżaniak, Andrzej Kuchta, Piotr Majchrzak, Małgorzata Małkowska, Dariusz Mądraszewski, Maciej Mechliński, Barbara Miszczuk, Marek Mrozkowiak, Mirosław Nowak, Piotr Nowak, Piotr Olbryś, Antoni Pasieczny, Mirosław Piórek, Daniel Pokuta, Iwona Puchalska, Radosław Pyszczek, Waldemar Sopata, Michał Staniszewski, Wiesława Stec, Sławomir Szablewski, Bogusław Szarek, Paweł Szpunar, Piotr Ścieśko, Jarosław Walczak, Tomasz Wójcik.

W wyniku wyborów w skład Komisji Krajowej NSZZ "S" weszło łącznie 56 osób. Ponadto w Komisji Krajowej zasiadają przewodniczący Regionów NSZZ „Solidarność” oraz Sekretariatów Branżowych.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami