Pod koniec sierpnia spotkanie UNI

Przedstawiciele związków zawodowych ze wszystkich kontynentów zbiorą się w Filadelfii w USA na VI Światowym KongresieUNI Global Union w dniach 27-30 sierpnia 2023 roku.

Spotykając się pod hasłem "Rising Together", liderzy związkowi reprezentujący około 20 milionów pracowników wyznaczą kurs UNI na następne cztery lata i wybiorą kierownictwo globalnego związku.

Misją UNI jest budowanie władzy dla ludzi pracy poprzez silne związki zawodowe i skuteczne negocjacje zbiorowe. Kongres jest okazją do pogłębienia naszego wspólnego zaangażowania w zwiększanie liczebności naszych związków i zwiększanie wpływu związków na globalną gospodarkę.

Sekretarz Generalny UNI, Christy Hoffman, powiedziała:

"Nasz Kongres ma na celu wzbudzenie nadziei, podsycanie solidarności i zainicjowanie działań między związkami zawodowymi na całym świecie. Cieszymy się, że razem spotkamy się w Filadelfii, dumnym mieście związkowym, aby wyznaczyć ścieżkę, która poprawi życie pracowników na całym świecie."

Agenda Kongresu przewiduje elektryzujących mówców i badać zwycięstwa związków zawodowych ze wszystkich sektorów UNI. Czterodniowy program zajmie się również niektórymi kluczowymi kwestiami, przed którymi stoją dziś związki zawodowe, w tym: organizowaniem i rokowaniami zbiorowymi; globalną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu; prawami człowieka, demokracją i sprawiedliwością rasową; zdrowiem i bezpieczeństwem; oraz kryzysem klimatycznym. W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele KSŁ i KSPT NSZZ "Solidarność".

Strona internetowa Kongresu https://uniglobalunion.org/worldcongress/

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami