Związek

Krzyż Wolności i Solidarności dla śp. Elżbiety Pacuły

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 721
Śp. Elżbieta Pacuła, była przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji  oraz Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność" zostanie pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
 
Uroczystość odbędzie się 3 marca o godz.12.00  w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25. Po uroczystości związkowcy zapraszają na spotkanie upamiętniające.
 
Elżbieta Pacuła w 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu, wchodząc w skład prezydium Komisji Zakładowej. W stanie wojennym kontynuowała aktywność związkową organizując działalność wspierającą pracowników i członków Związku w WUT Wrocław. Kolportowała prasę podziemną, uczestniczyła w protestach organizowanych przez Solidarność. Za swoją działalność internowana w Darłówku w okresie od 29 października do 4 grudnia 1982 r.

Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 470

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 296

Podsumowanie zwolnień grupowych w Orange Polska SA - stan na 31.12.2016r.

 • 982 pracowników złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
 • 889 pracowników dostało zgody na dobrowolne odejście
  w tym m.in.:
  - pracowników Sprzedaży
          -  214 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  179 dostało zgody na dobrowolne odejście
  - pracowników Sieci
          -  266 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  258 dostało zgody na dobrowolne odejście
  - pracowników Obsługi Klientów
          -  281 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  259 dostało zgody na dobrowolne odejście
 • 64  pracowników otrzymało wypowiedzenia
  -  1 wypowiedzenie zmieniające, 18 zamiary wypowiedzeń zmieniających
 • 5  działalność gospodarcza na rzecz Grupy OPL
 • 5  23(1) poza Grupę OPL
 • 67 pracowników dot. odejścia w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika (poza Umową Społeczną).

Razem 1030

Piotr Duda dla "TS": Nie mówmy, że jesteśmy związkiem apolitycznym, bo to po prostu nieprawda

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 524

– Jeśli ktoś sądzi, że związek zawodowy Solidarność jest apolityczny, jest w błędzie. Związek zawodowy Solidarność nigdy nie był apolityczny. Nie jest natomiast związkiem partyjnym – mówi Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, w rozmowie z Ewą Zarzycką.


– Kiedy podczas kryzysu sejmowego przedstawiciele Solidarności nie pojawili się na posiedzeniu RDS, na które zaproszono posłów Nowoczesnej i PSL, po raz kolejny podniósł się krzyk, że Solidarność jest ramieniem PiS, a Leszek Balcerowicz nazwał Pana wprost pisowskim bojowcem.
– Do słów pana Balcerowicza nie będę w ogóle się odnosił. On ma swoją „renomę” i szkoda na łamach „Tygodnika Solidarność”, tak poczytnego pisma, dużo o nim mówić. Każdy ma o nim wyrobione zdanie.

A co Pan odpowie na zarzut, że związek jednoznacznie zaangażował się politykę?
– Jeśli ktoś sądzi, że związek zawodowy Solidarność jest apolityczny, to jest w błędzie. Związek zawodowy Solidarność nigdy nie był apolityczny. W 1989 roku wspieraliśmy w wyborach prezydenckich Lecha Wałęsę, próbowaliśmy sami wejść do parlamentu, potem angażowaliśmy się w Akcję Wyborczą Solidarność, która była wielkim sukcesem, ale mając za koalicjanta takiego właśnie szkodnika jak Leszek Balcerowicz, przypłaciliśmy to trudną sytuacją w kolejnych latach. Nie mówmy więc, że jesteśmy związkiem apolitycznym, bo to po prostu nieprawda. Nie jesteśmy natomiast związkiem partyjnym.

Krzyż Wolności i Solidarności

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 602

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mam zaszczyt poinformować, że w dniu 8 listopada 2016 roku w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Jan Kaim - członek NSZZ Solidarność z Krakowa, pracownik DISU - Wydziału Realizacji Zleceń Pozasystemowych Orange Polska S.A. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności nadany Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016r.

Gratulujemy Janku, jesteśmy dumni, że pracujesz z nami i że jesteś członkiem NSZZ „S”.

Oddajmy głos Jankowi Kaimowi:

„Od momentu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 1978r. zaczął się kształtować mój światopogląd. Byłem wówczas ministrantem. Gdy powstała „ Solidarność” w 1980 r. byłem w siódmej klasie Szkoły Podstawowej. Nosiłem wówczas znaczek Solidarności, nie wiedząc co on dokładnie oznacza. W niedzielę 13 XII 81 tj. w dniu wybuchu Stanu Wojennego - uczestniczyłem w zawieszeniu krzyży w mojej szkole podstawowej. Oczywiście na drugi dzień tych krzyży już nie było. Od tego momentu będąc w ósmej klasie szkoły podstawowej przynosiłem na lekcje „ Wychowania Obywatelskiego” Tygodniki „Solidarność” wydawanej przed stanem wojennym. Gazety te przez rok zbierał mój tata. Za pozwoleniem nauczyciela czytałem na lekcji wybrany fragment artykułu. Nie bałem się nosić opornika w klapie. W domu słuchaliśmy „Wolnej Europy”, więc miałem świadomość co się dzieje w Polsce. Gdy do szkoły przyszedł oficer LWP opowiadając dzieciom o stanie wojennym - zadawałem mu trudne pytania, na które nie potrafił odpowiedzieć.

W 1983 roku mając niespełna 15 lat rozpocząłem konspiracyjną działalność w pierwszych podziemnych grupach młodzieżowych w Krakowie: „ Młodzieżowy Ruch Oporu”, „ Ruch Młodzieży Niezależnej” , moja grupa nazwana była „Janowa Wola” (od nazwy ulicy) . Były to grupy poprzedzające powstanie ” FMW”. Zajmowałem się kolportażem, tworzeniem struktur podziemnych, akcjami ulotkowymi, malowaniem haseł na murach, zawieszaniem w miejscach publicznych flag ze znakiem Polski Walczącej. W 1985 roku w Krakowie powstała „Federacja Młodzieży Walczącej”. Przepełniony ideami - od samego początku zacząłem działać w jej strukturze. Wzorem dla nas była „Armia Krajowa” i „Szare Szeregi”. Przede wszystkim zajmowałem się kolportażem ( zarówno pomiędzy dzielnicami Krakowa jak też pomiędzy miastami) wszelakiej prasy podziemnej, książek II obiegu, znaczków, kalendarzy, plakatów, odznak, ulotek i niezależnych nagrań na taśmach magnetofonowych. Kolportowałem w umówionych miejscach z innymi kurierami, jak też w Technikum Łączności, do którego chodziłem, oraz pomiędzy ” skrzynkami kontaktowymi”. Brałem udział w demonstracjach patriotycznych i happeningach. Często trzymałem materiały podziemne w swoim domu w tajemnicy przed braćmi i rodzicami. Kiedyś moja mama znalazła paczkę z „prasą drugiego obiegu” w moim pokoju, którą trzymałem w wersalce. Miałem wtedy trudną z nią rozmowę.

Brałem udział w spotkaniach struktur podziemnych w Krakowskich Świątyniach - Kościele Św. Kolbego w Mistrzejowicach, Ojców Dominikanów w Centrum, czy Św. Józefa w Podgórzu. Uczestniczyłem w patriotycznych Mszach Św. zarówno w Krakowie jak i w innych miastach m.in.: w 1985 r. w Warszawie - w I rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, czy w 1986 i 1988 r. w małej miejscowości Juszczyn (k. Suchej Beskidzkiej), gdzie Msze Św. za Ojczyznę celebrował ks. Chojnacki, którego SB prześladowała i przeprowadziła nieudany zamach na jego życie. Na wyjazdy nie bałem się brać ze sobą gitary i śpiewałem piosenki „stanu wojennego”. Tutaj z pewnością pomogła wiedza ze Szkoły Muzycznej I stopnia, którą ukończyłem w 1982 roku. Pamiętam jak na jednej z demonstracji w Krakowie dopadła mnie grupa ZOMO’wców. Zaczęli mnie okładać swoimi pałami. Miałem jednak szczęście i udało mi się im wyrwać i uciec. Raz pomagałem przy przemieszczaniu ulicami Krakowa dużego powielacza, a innym razem chemikaliów koniecznych do drukowania „bibuły”. W tym okresie musiałem znaleźć czas na pracę zawodową, szkołę wieczorową i działalność konspiracyjną.

W 1988 r. wraz z czterema kolegami ujawniliśmy się i założyliśmy Związek Zawodowy NSZZ „ Solidarność” w swoim zakładzie pracy (liczącym 4 tys. pracowników) tj. w KZE ”Unitra–Telpod”. Ukonstytuowaliśmy Komitet Organizacyjny oficjalnie informując o tym Dyrekcję Zakładu. W związku z tą działalnością związkową byłem wzywany zarówno do Dyrektora, jak też do Kadr, do szefa zakładowej SB (czyli Dyrektora ds. Bezpieczeństwa), miałem wyłączany telefon służbowy, zostałem przeniesiony na inne stanowisko, byłem zastraszany przez kierownictwo, dokonano mi też w pracy rewizji osobistej. Do czerwca roku 1989 byłem członkiem ww. K.O. NSZZ „ Solidarność” Pracowników „Unitra-Telpod” odpowiedzialnym za poligrafię. Pomagałem w tworzeniu zakładowego pisma podziemnego: „Opornik”. W tym czasie zajmowałem się też kolportażem pomiędzy „Solidarnością” a „ FMW”.

Podczas wyborów 4.06.1989 r. pikietowałem cały dzień przed lokalem wyborczym pomagając ludziom w głosowaniu. Pomimo wygranych ww. wyborów przez „Solidarność”- zobaczyłem jeszcze pewnego dnia jakiegoś UB’eka, który za mną chodził. Do dnia dzisiejszego jestem członkiem NSZZ „ Solidarność” i pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Orange Polska S.A.. W latach 2002 – 2006 byłem działaczem Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Otrzymałem wówczas pamiątkową odznakę KOmK.

Na podstawie decyzji Prezesa S FMW z dnia 12.12.2015 otrzymałem Odznakę Pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej.”

Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem cywilnym ustanowionym ustawą Sejmu RP w dniu 5 sierpnia 2010 roku i nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

Według starszeństwa ulokowany jest poniżej Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami, a powyżej Złotego Krzyża Zasługi.

Przewodniczący OMPT

NSZZ „Solidarność”

Jerzy Iwaszkiewicz


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami