Związek

Stop przemocy wobec kobiet w miejscu pracy - Chcemy Konwencji MOP!

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 124

Od wielu lat Grupa Pracownicza usiłowała uzyskać zgodę pracodawców i rządów na utworzenie nowego standardu pracy MOP dotyczącego przemocy i molestowania w miejscu pracy. Starania te zakończyły się powodzeniem i w czasie tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy odbyła się pierwsza z dwóch dyskusji dotycząca nowych standardów MOP. Wszystkie strony - czyli pracownicy, pracodawcy i rządy wyraziły zgodę na wypracowanie konwencji wraz z zaleceniem. Obecnie trwają trójstronne konsultacje nad pierwszym projektem tekstów obu dokumentów. W czasie przyszłorocznej Konferencji rządy i partnerzy społeczni będą dyskutować nad końcowym tekstem standardów, który ostatecznie powinien zostać przez nich przyjęty.

Pielgrzymka KSPT "S" na Litwę: Wilno jest kolebką polskiej niepodległości

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 177

Do Wilna przybyła licząca ponad 100 osób delegacja pracowników telekomunikacji. Wraz ze związkowcami na Litwę przybyli przedstawiciele Instytutu Historycznego Myśli Niepodległościowej.

Związkowcy przekonywali, że chcą złożyć kwiaty na grobie matki  i serca Józefa Piłsudskiego oraz zapalić znicze żołnierzom Armii Krajowej i żołnierzom z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Pielgrzymi odwiedzili też m.in. cmentarz na Antokolu.

Uczcili rocznicę odzyskania niepodległości

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 138

Delegacja Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” 27 października br. w Wilnie uczciła 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W patriotycznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i serca Marszała J. Piłsudskiego wzięła udział stuosobowa reprezentacja członków Związku.

 

Dzień Wszystkich Świętych - radosne święto

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 117

Jest to radosne święto. Wspominani dziś są ci, którzy na różnych drogach swojego życia odnaleźli Pana Boga i wypełnili Jego wolę. Uroczystość Wszystkich Świętych wspomina nie tylko tych, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarza: świętych i błogosławionych.

To także czas, kiedy pamięcią obejmuje się zmarłych wiernych, którzy już są w niebie. W nich Kościół także upatruje swoich orędowników u Boga.

W kościołach śpiewana jest jedna z najstarszych z litanii do Wszystkich Świętych.

Wspominamy Koleżanki i Kolegów z NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji, o których pamiętamy i w intencji których się modlimy.

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 193
Białystok Kraków Nowy Sącz Rzeszów Wrocław
Tadeusz Adamski Jerzy Dąbrowski Krystyna Chmiel Roman Dykas Elżbieta Pacuła
Gdańsk Krystyna Furgał Anna Pajor Jan Fedyniak Maria Baranowska
Piotr Bellwon Franciszek Garbula Olsztyn Henryk Gaweł Ryszard Kołodziej
Franciszek Piotrowski Stanisław Gwizdała Andrzej Karólski Alicja Feruś Janina Zając
Antoni Gutkowski Tadeusz Kościelniak Opole Jarosław Klimczak Tadeusz Srokowski
Tadeusz Gawrynowicz Marian Ładoś Anna Aramowicz Katarzyna Krzywonos Zenon Idec
Romana Dziewiałtowicz Małgorzata Ostrożny Stanisław Gerega Adam Kuźnia Tadeusz Banach
Krzysztof Pietrusiak Irena Przybylska Marek Idzik Julian Mucha EmiTel
Górny Śląsk Zdzisława Sajnog Tadeusz Sewruk Henryk Skicki Danuta Urbańska
Danuta Malich Henryk Szewczyk Wiesław Suchodolski Warszawa 45 Jarosław Gracz
Maksymilian Kowolik Marta Toroń Józefa Synowiecka Romuald Kubiński Adam Jantas
Irena Czechmann Krzysztof  Wojtaś Poznań Ryszard Tarasiewicz Zbigniew Kuć
Ryszard Rudnicki Bogdan Wilkosz Kazimierz Blacha Eugeniusz Jendral Krzysztof Pietrusiak
Robert Stawarski Lublin Marek Budych Teresa Kłosińska Marek Połeć
Piotr Mazik Stanisław Wierzbicki Jadwiga Drzymała Julian Kirdejko Jacek Wojtczak
 Kielce Adam Chwieralski Marek Gaj Warszawa 2134  
Józef Garbowski Danuta Dymała Włodzimierz Graj Tadeusz Najbauer  
  Agnieszka Poklepa Ryszard Grzelak Andrzej Szews  
  Joanna Gągała Zygmunt Kmieciak Stanisław Strzałkowski  
    Ludwik Mikrut Alina Rosiak  
    Piotr Miśkowiec Maciej Pachocki  
    Józef Nadolny Bogusław Uljasz  
    Zbigniew Sromala    

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami