KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3

Związek

Wspólna deklaracja UNI Europa & ETNO na temat mobilnej pracy

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 517

W dniu 2 lutegu 2017r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach pracy Komitet Dialogu Społecznego dla  naszego sektora. Podpisano na nim wspólną deklarację UNI Europa & ETNO  dotyczącą mobilnej pracy.

Kluczowe aspekty zaleceń to  m.in.

 • Praca mobilna jest dobrowolna, powinna być uzgodnione przez pracodawcę i pracownika i nie zastępuje innych form pracy w firmie.
 • Pracownicy mobilni mają takie same prawa jak inni pracownicy.
 • Jasne ramy czasowe zdefiniowane w firmie / układzie zbiorowym jest ważne, aby uniknąć pracy bez obramowania, zapewnienie zarządzania pracą a życiem prywatnym oraz prawo do odpoczynku.
 • Przepisy BHP dla pracy mobilnej.
 • Zapewnienie komunikacja związkowej w celu  przepływu informacji między związkami zawodowymi oraz pracownikami mobilnymi.

Tłumaczenie deklaracji w języku polskim <<<

Solidarność w TVP Info o agencjach pracy tymczasowej

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 405

Ochrona macierzyństwa to jeden ze szczególnie istotnych zapisów projektu ustawy dotyczącej funkcjonowania agencji pracy tymczasowej. Wynika ona także z unijnej dyrektywy, mówiła w sobotniej Debacie TVP Info ekspertka NSZZ „Solidarność” dr Anna Reda-Ciszewska.

Przedstawicielka Solidarności nie zgodziła się z opinią posłanki Nowoczesnej Joanny Augustynowskiej, że przedłużanie umów kobietom w ciąży do dnia porodu narusza istotę pracy tymczasowej. Wskazywała natomiast na niedopuszczalność pozbawiania takich kobiet nie tylko pracy czy świadczeń zdrowotnych, ale także w przyszłości zasiłku macierzyńskiego.

Jak zaznaczyła, agencja, zatrudniając kobiety, powinna zdawać sobie sprawę, że mogą zajść w ciążę i jest to normalne. Dlatego uporządkowanie rynku pracy tymczasowej, także w tym zakresie, jest konieczne.

Krzyż Wolności i Solidarności dla śp. Elżbiety Pacuły

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 594
Śp. Elżbieta Pacuła, była przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji  oraz Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność" zostanie pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
 
Uroczystość odbędzie się 3 marca o godz.12.00  w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25. Po uroczystości związkowcy zapraszają na spotkanie upamiętniające.
 
Elżbieta Pacuła w 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu, wchodząc w skład prezydium Komisji Zakładowej. W stanie wojennym kontynuowała aktywność związkową organizując działalność wspierającą pracowników i członków Związku w WUT Wrocław. Kolportowała prasę podziemną, uczestniczyła w protestach organizowanych przez Solidarność. Za swoją działalność internowana w Darłówku w okresie od 29 października do 4 grudnia 1982 r.

Nie dostajesz 13 zł za godzinę? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 397

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a my przekażemy właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 229

Podsumowanie zwolnień grupowych w Orange Polska SA - stan na 31.12.2016r.

 • 982 pracowników złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
 • 889 pracowników dostało zgody na dobrowolne odejście
  w tym m.in.:
  - pracowników Sprzedaży
          -  214 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  179 dostało zgody na dobrowolne odejście
  - pracowników Sieci
          -  266 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  258 dostało zgody na dobrowolne odejście
  - pracowników Obsługi Klientów
          -  281 złożyło wnioski o dobrowolne odejścia
          -  259 dostało zgody na dobrowolne odejście
 • 64  pracowników otrzymało wypowiedzenia
  -  1 wypowiedzenie zmieniające, 18 zamiary wypowiedzeń zmieniających
 • 5  działalność gospodarcza na rzecz Grupy OPL
 • 5  23(1) poza Grupę OPL
 • 67 pracowników dot. odejścia w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika (poza Umową Społeczną).

Razem 1030

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami