Związek

EZA omawia stan dialogu społecznego w Europie

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 140

W Marsyli odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA), w której uczestniczą szefowie EZA, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy. W spotkaniu bierze udział Piotr Duda, szef "Solidarności". Gospodarzem spotkania jest Chrześcijańska Konfederacja Francuskich Pracowników CFTC. Konferencja poświęcona jest rozwojowi dialogu społecznego. Omawiany jest stan faktyczny oraz perspektywy, w kontekście wartości chrześcijańskich. W dyskusji głos zabierają również przedstawiciele KE oraz MOP. >>>

Krajowy Zjazd Delegatów "S" - Emerytury po 35 i 40 latach pracy

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 212

Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

"Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia" - czytamy w stanowisku KZD NSZZ "Solidarność".

Msze święte w intencji pracowników Orange

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 208

Grupa pracowników Orange z "Miasteczka" organizuje comiesięczne Msze Święte w intencji wszystkich pracowników Orange, w pobliskim kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej, ul. Popularna 46 w Warszawie. W roku 2016 jest to wtorek 13 grudnia, godzina 18.00. W roku 2017 będą to pierwsze piątki miesiąca, godz. 18.00. Poniżej terminy Mszy św., na które serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, szczególnie z Warszawy wraz z rodzinami. 6 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia.

Przypomnienie o PPE

 • Super User
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 186

Przypominamy ponownie członkom PPE z OCS o koniecznych działaniach po połączeniu z OPL, które nastąpiło 1 października. Pracownikom będącym członkami likwidowanego funduszu rekomendujemy następujące rozwiązania:

 • Po zmianie pracodawcy, już jako pracownik Orange Polska niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o objęcie programem. Wniosek będzie dostępny w aplikacji „o mnie”, będzie także możliwość wygenerowania wniosku poprzez infolinię HR, wszystkie niezbędne formularze będą takżeudostępnione na stronie internetowej alumni.orange.pl . Zbyt późne złożenie wniosku może skutkować utratą składki za dany miesiąc.
 • Po otrzymaniu oficjalnego powiadomienia o likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS, każdy z uczestników programu w ciągu 30 dni będzie musiał wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zadysponowania zgromadzonymi tam środkami. Dla pracowników najbardziej korzystną i bez kosztową operacją będzie przeniesienie posiadanych środków do PPE w Orange (opcja dostępna tylko dla pracowników). Druga możliwość to przeniesienie środków na Indywidualne Konto Emerytalne, które trzeba otworzyć w wybranym przez siebie banku. Będzie można także zadecydować o wypłacie posiadanych środków, jednak ta opcja wiąże się ze stratą około 35% posiadanych środków (do potrącenia podatek Belki, składki ZUS-owskie). Osoby które ukończyły 60 rok życia mogą wycofać środki w tym terminie zgodnie z programem.
 • Prosimy o informowanie naszych kolegów, którzy obecnie już nie są pracownikami o konieczności zadysponowania swoich środków, aby ich pieniądze nie trafiły na depozyt sądowy.

 

Czarny dzień dla pracowników Call Center Łódź (Orange Polska)

 • Super User
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 183

Może te zdjęcia pozwolą usłyszeć głos pracowników. Chcę wierzyć, że realizacja Umowy Społecznej może wyglądać inaczej i być oparta na wzajemnym zrozumieniu. I co jest najważniejsze nie pozbywać się bardzo dobrych pracowników. >>>

 

 

Więcej artykułów…

 1. Cześć i Chwała Bohaterom

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami