Kontrola PIP w Orange Polska

Trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Orange Polska SA w siedzibie firmy w Warszawie.

Zakres kontroli dotyczy prawnej ochrony pracy, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz urlopów wypoczynkowych. 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami