2 kwietnia 2005. Święty Jan Paweł II, Prorok i Nauczyciel

Podczas audiencji 11 listopada 2003 r. Ojciec Święty mówił do związkowców z „Solidarności”: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności”.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami