Rada Pracowników w Orange ukonstytuowana

W dniu 23 października 2018r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Pracowników w Orange Polska w następującym składzie:

  1. Maciej Zieliński – Przewodniczący
  2. Jerzy Wysokiński – Wiceprzewodniczący
  3. Grzegorz Samborski – Sekretarz
  4. Izabela Browarek
  5. Małgorzata Bruks
  6. Ryszard Lipka
  7. Krzysztof Kościuk

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami