Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. w auli Politechniki Poznańskiej odbyły się obrady XIX Walnego Zebrania Delegatów Regonu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. w kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas.

Gościem delegatów byli: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szef Regionu Wielkopolska Południowa Jarosław Wilner, były przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych, organizacji pracodawców oraz okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022 został wybrany dotychczasowy przewodniczący Jarosław Lange.

Z Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” w Poznaniu w WZD wzięli udział Waldemar Stawski i Ryszard Zielonka. W wyniku wyborów po raz kolejny członkiem Zarządu Regionu został Ryszard Zielonka.

W trakcie obrad delegaci przyjęli uchwałę, stanowiska i apele. W jednym z apeli delegaci zwrócili się do KZD o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany art. 23' Kodeksu pracy, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny i pozwala pracodawcom na wybiórcze przenoszenie grup pracowników do innych zakładów pracy, nawet bez żadnych składników majątkowych.

Ponadto delegaci zaapelowali do członków „Solidarności” o wywieszanie w miejscu swojego zamieszkania flag w Dniu Solidarności i Wolności.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami