Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność"

Od mszy św. w kościele parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu i złożenia kwiatów pod tablicą przy dawnym terenie Zajezdni na ulicy Grabiszyńskiej rozpoczęło się XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu dolnośląskiej Solidarności.

Mszy św. przewodniczył duszpasterz dolnośląskiej Solidarności ks. Artur Szela, a homilię, w której podkreślona została istotna rola jaką w świecie pracowniczym mają do odegrania związki zawodowe, wygłosił ks. prałat Stanisław Pawlaczek.

Gośćmi obrad, które przez dwa dni odbywać się byli w Centrum Historii Zajezdnia są m.in. przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, sekretarz KK Ewa Zydorek i szefowie ościennych regionów

W trakcie obrad XXX WZD Regionu NSZZ  “Solidarność” w Centrum Historii Zajezdnia wraz z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem pojawił się na obradach szczególny gość – Mark Brzeziński, syn ...

Delegaci wybrali skład Zarządu Regionu w skład , którego wszedł Stanisław Kiezik z OMPT NSZZ „Solidarność”  oraz  Komisje Rewizyjną i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami