Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego

W dniach 15-16 maja br. w Świdniku odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Ze strony Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji w Lublinie w WZD wzięli udział: Renata Sadowska-Kosiacka, Janusz Misztal, Jacek Oleksiewicz i Grzegorz Samborski. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego został Grzegorz Samborski a Renata Sadowska-Kosiacka Członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

W WZD wzięło udział 192 Delegatów. >>>

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami