Oddaj krew w sierpniu!

Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność". To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego "Solidarność" jak co roku apeluje do członków Związku, aby w tym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w tę akcję.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami