Wspólna deklaracja UNI Europa & ETNO na temat mobilnej pracy

W dniu 2 lutegu 2017r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach pracy Komitet Dialogu Społecznego dla  naszego sektora. Podpisano na nim wspólną deklarację UNI Europa & ETNO  dotyczącą mobilnej pracy.

Kluczowe aspekty zaleceń to  m.in.

  • Praca mobilna jest dobrowolna, powinna być uzgodnione przez pracodawcę i pracownika i nie zastępuje innych form pracy w firmie.
  • Pracownicy mobilni mają takie same prawa jak inni pracownicy.
  • Jasne ramy czasowe zdefiniowane w firmie / układzie zbiorowym jest ważne, aby uniknąć pracy bez obramowania, zapewnienie zarządzania pracą a życiem prywatnym oraz prawo do odpoczynku.
  • Przepisy BHP dla pracy mobilnej.
  • Zapewnienie komunikacja związkowej w celu  przepływu informacji między związkami zawodowymi oraz pracownikami mobilnymi.

Tłumaczenie deklaracji w języku polskim <<<

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami