Związek

30. Pielgrzymka - rys historyczny

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 74

W roku 2019 po raz trzydziesty pracownicy telekomunikacji pielgrzymują do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę. 
   
Pierwsza pielgrzymka miała miejsce 20 października 1990 r. Została zorganizowana z inicjatywy Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”, która w tym roku obchodzi 30-lecie utworzenia. Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego w sierpniu 1980 roku.

Sekcja Łączności, skupiająca członków NSZZ „Solidarność” Telekomunikacji Polskiej i Poczty Polskiej, organizowała pielgrzymki przy wsparciu zarządów i dyrekcji obu przedsiębiorstw, które od 1992 roku funkcjonują jako osobne podmioty branży łączności, powstałe w wyniku podziału przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telefon i Telegraf.

W  pierwszym okresie pielgrzymki były organizowane w miesiącu październiku, w którym przypada Dzień Łącznościowca. Od 2003 roku Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji odbywa się w maju, kiedy przypada Światowy Dzień Telekomunikacji.
W pierwszym okresie pielgrzymi gromadzili się na placu przed Klasztorem Jasnogórskim na Mszy Św. odprawianej ze Szczytu. W późniejszym okresie  Msze Święte zostały przeniesiono do jasnogórskiej Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej. Od 2006 udział w Eucharystii na Jasnej Górze rozpoczyna uroczysty przemarsz pracowników telekomunikacji od Bazylki Architedralnej Świętej Rodziny. W tym też roku pielgrzymka wyjątkowo odbyła się piątek (26 maja), a jej uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie majowym odprawionym przez papieża Benedykta XVI.

Pielgrzymki przypadały na trudny dla Telekomunikacji okres restrukturyzacji, zmian organizacyjnych i zwolnień, tak bolesnych dla pracowników i ich rodzin. Stąd szczególnie ważne intencje o opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym.

Msze Święte w minionym okresie koncelebrowane były przez abp Stanisława Nowaka, bp. Jana Wątrobę, o. Generała Zakonu Paulinów Izydora Matuszewskiego, ks. inf. Mariana Mikołajczyka”, bp Andrzeja Przybylskiego ks. Jarosława Srokę duszpasterza pracowników telekomunikacji.

W latach rozpoczynjących proces prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. przedstawiciele Ministerstwa Łączności, Zarządu i Dyrekcji TP S.A. spotykali się po Mszy Św. z pracowniami w Sali Papieskiej, gdzie omawiane były sprawy pracownicze.

Po roku 2001 w pielgrzymce obok prezesa Marka Józefiaka brali udział dwaj członkowie zarządu TP S.A.: Bruno Duthoit, przedstawiciel francuskiego inwestora France Télécom a później prezes zarządu Spółki oraz Wojciech Roman. W 2007 r. w Pielgrzymce udział wziął prezes Zarządu Spółki Maciej Witucki. W kolejnych latach Orange Polska reprezentował Jacek Kowalski – członek Zarządu ds.. Zasobów Ludzkich i Elżbieta Waliś - pełnomocnik Zarządu.

W homilii wygłoszonej w 2001 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak powiedział: „Ci, którzy pracują w Telekomunikacji służą wielkim duchowym, społecznym i ludzkim dobrom. (...) Człowiek jest istotą duchową i potrzebuje komunikacji myśli i serca”. Ks. arcybiskup podkreślił, że powołanie człowieka do pracy jest darem od Boga.

Pielgrzymi złożyli wotum Matce Bożej w postaci 23 róż - „Ich ilość ma przypominać o wszystkich latach Pontyfikatu Ojca Świętego” - powiedziała Elżbieta Pacuła, przewodnicząca SKPT NSZZ „Solidarności”.

Telekomunikacja stoi przed ogromnymi wyzwaniami. To już nie jest ten moloch, monopolista; wokół inne firmy telekomunikacyjne. Zmienia się również technika i technologia. Jest program restrukturyzacji zatrudnienia, który rodzi napięci wśród załóg. Naprawdę trudny czas dla telekomunikacji – podkreślił Henryk Beberok – Dyrektor Regionu TP S.A.

Pamiętamy, czym jest Jasna Góra dla nas wszystkich. To miejsce niezwykłe i bardzo licznie odwiedzane przez pielgrzymów – powiedział w 2002 r. Marek Józefiak, prezes TP S.A. w specjalnym wywiadzie dla „iTePe” pt. „Jasna Góra bliżej nieba i ludzi” – Jesteśmy operatorem narodowym, a Kościół to dobro wyjątkowe dla wszystkich Polaków. Tak więc, jeżeli tylko udaje się w czymkolwiek pomóc, to po prostu to robimy”.

Przyjechaliśmy z intencją modlitwy o miejsca pracy. To jest największy problem, jaki dosięga w tej chwili telekomunikację – mówiła Elżbieta Pacuła przewodnicząca SKPT NSZZ „Solidarność”.

 „Nasze tegoroczne intencje: troszczyć się o dobro pracownika, miejsca pracy, harmonijny rozwój firmy w dobie dużego bezrobocia i dużej restrukturyzacji w spółce. Szczęście pracowników jest czymś nadrzędnym” – stwierdził w 2003 r. Marek Józefiak, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Modlimy się głównie o to, żeby zaprzestane były zwolnienia w Telekomunikacji. Żebyśmy - tak jak mówił o. generał - przestali się wszyscy lękać” – mówiła w 2005 r. Elżbieta Pacuła. Pielgrzymka odbyła się po strajku głodowym, prowadzonym Warszawie i Wrocławiu przeciw zwolnieniom.

Pasterze Kościoła apelują do pracodawców o poszanowanie godności i praw każdego pracownika, a do władz państwowych o skuteczną ochronę tych praw. Równocześnie zwracają się do pracowników, by swoją pracę wykonywali rzetelnie, uczciwie, odpowiedzialnie dbając o właściwą atmosferę pracy, koleżeńskość i solidarność” - podkreślał w homilii bp Jan Wątroba w 2012 r.

Rozpoczynaliśmy tę pielgrzymkę w 1990 roku wraz z Pocztą Polską. Wiedzieliśmy i czuli, że tu, na Jasnej Górze jesteśmy naprawdę wolni. Tak nam powiedział wielki i święty człowiek – Jan Paweł II. Jesteśmy wolni, prawdziwą wolnością się cieszymy i pragnęliśmy tą wolnością tutaj pooddychać, zaczerpnąć tej Bożej wolności, pochodzącej od Boga, a danej ludziom. Przychodziliście rok rocznie przez 25 lat i tak jest też i dziś – mówił podczas homilii w 2014 r. abp Stanisław Nowak

Głównym organizatorem Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasna Górę była ś.p. Elżbieta Pacuła – przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

W roku 2003 generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski odznaczył prezesa TP S.A. Marka Józefiaka i  przewodniczącą Elżbietę Pacułę medalem Przyjaciela Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

24 maja 2006 r. Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Kapituła Medalu Świętej Rodziny biorąc pod uwagę wielkie zasługi pani Elżbiety Pacuły w organizowaniu Pielgrzymek Pracowników Telekomunikacji Polskiej do Częstochowy na Jasną Górę i rozpoczynanie ich od Bazylki Architedralnej Świętej Rodziny, a przez to sławienie w całej Polsce świątyni, która jest matką wszystkich kościołów w Archidiecezji Częstochowskiej postanawia nadać tejże Pani Elżbiecie Pacule Złoty Medal Świętej Rodziny pragnąc w ten sposób wyrazić ogromna wdzięczność i szacunek dla Niej samej i wszystkich pracowników telekomunikacji.

W 2007 r. Elżbieta Pacuła mówiła: zawsze z wielkim wrażeniem przyjeżdżają tu pracownicy. Mimo, że liczba pracowników się zmniejsza należy zaznaczyć, że liczba uczestników pielgrzymki jest cały czas bardzo duża – Jak zwykle dziękujemy za zdrowie, dziękujemy za nasze rodziny, dziękujemy za to, że możemy pracować w firmie (…) Zawsze Jasna Góra dla każdego Polaka jest miejscem najważniejszym. Dla nas, pracowników Telekomunikacji, a zwłaszcza Związku 'Solidarność' jest też o tyle ważna, że tutaj, 24 maja 1998 roku był poświęcony nasz sztandar Solidarności”.

Odeszła po długiej chorobie 7 marca 2016 r. Pielgrzymka wyjątkowo odbyła się 4 czerwca a we Mszy Św. w intencji zmarłej wzięła udział rodzina, przyjaciele i 2 tysiące pielgrzymów.

Rok później na zakończenie liturgii słowo podziękowania wygłosił ks. prał. Jarosław Sroka. Następnie abp senior Stanisław Nowak poświęcił tablicę pamiątkową ku czci śp. Elżbiety Pacuły, wieloletniej przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, angażowanej w organizowanie jasnogórskich pielgrzymek.

Chcemy podziękować za jej życie, za jej trud, za to wszystko, co dla nas uczyniła. Dla mnie była wzorem i przykładem, bo prowadziła was, pracowników Telekomunikacji do Boga, do Matki Bożej. Ilekroć zbliżał się termin pielgrzymki, było widać w niej zatroskanie i wewnętrzne przekonanie, że trzeba przyjść do Matki Bożej – powiedział ks. prał. Jarosław Sroka – Jesteśmy jej wdzięczni, o tym wszystkim zawsze pamiętajmy, módlmy się za nią, by dobry Bóg obdarzył ją życiem wiecznym.

Tablica pamiątkowa została umieszczona w Kaplicy matki Boskiej Częstochowskiej

Organizacja pielgrzymek na Jasną Górę jest kontynuowana przez Krajowa Sekcję Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, pod przewodnictwem Jerzego Iwaszkiewicza. Sekcja skupia obecnie członków związku z branży telekomunikacyjnej w spółkach tj.: Orange Polska,  EmiTel, NexoTech, Work Service, T-Mobile, Internetia, Ericsson.

Z inicjatywy Krajowej Sekcji ufundowano pamiątkową płytę dla uczczenia trzydziestej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji, która została poświęcona na Jasnej Górze 18 maja 2019 r.

pokrywa 18052019

Jubileuszowa Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 45

30. Jubileuszowa Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji odbyła się na Jasnej Górze w sobotę 18 maja. W sanktuarium tradycyjnie zgromadzili się pracownicy wraz z rodzinami, łącznie ok. 1 tys. osób. Na pamiątkę trzydziestoletniego pielgrzymowanie pracowników tej grupy zawodowej na Jasną Górę, na dziedzińcu przed Kaplicą Matki Bożej wmurowana została pamiątkowa płyta.

„Każdy z nas niesie tu intencje związane z osobistymi przemyśleniami, jak i te o pomyślność naszej firmy, a firma to ludzie. To jest bardzo ważna dla nas coroczna wizyta na Jasnej Górze – podkreśla Jacek Kowalski, członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska - Orange Polska, czyli dawna Telekomunikacja, to jest taka firma, która jest rozpoznawalnym pracodawcą na rynku polskim, ale też firma, która w środowisko polskie, w gospodarkę polską i polskim obywatelom dostarcza mnóstwo istotnych elementów. Budujemy na masową skale światłowody, to jest patrzenie w przyszłość, to jest budowanie nowej sieci telekomunikacyjnej, która będzie służył nam wszystkim. To są potężne inwestycje po to, żeby ta łączność była skuteczniejsza i zdecydowanie lepszej jakości”.

Marek Lewandowski Rzecznik "S": Możecie mną gardzić, ale żądam tolerancji!

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 33

Nie oczekuję od środowisk antykatolickich akceptacji. Oczkuję tolerancji. Tolerancji, bo tolerować znaczy cierpliwie znosić i w swej istocie jest ona formą sprzeciwu. Dlatego nasza wiara, nasze symbole, nasze wartości, przykazania i zasady mogą być odrzucane i uznawane za śmieszne. Mogą być nawet pogardzane, ale w imię tolerancji nie wolno ich ruszać.

Granica między tolerancją, a jej brakiem jest jak machanie pięścią. Póki macham przed nosem toleruję. Tolerancja kończy się, gdy pięść ląduje na nosie i katolicy po raz kolejny tę piąchę zaliczyli.

Nałożenie symboli LGBT – bo nie żadnej tęczy – na wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i rozklejenie Jej na śmietnikach, przenośnych szaletach, to kolejny brak tolerancji i mowa nienawiści. Tak jak profanowanie Grobu Pańskiego, zdejmowanie i łamanie Krzyża, czy wlewanie do chrzcielnicy alkoholu. Nie wspominając już o tzw. sztuce. I o ironię robią to ci, którzy do walki z mową nienawiści i o tolerancję najgłośniej nawołują.

To co robią, to czynione z premedytacją łajdactwo i chamstwo. I nie ma tu sensu jakikolwiek dialog. Należy się temu przeciwstawiać. I nie nawołuję tu do jakiejkolwiek przemocy. O nie. Nie jesteśmy muzułmanami, którzy za podobną profanację Proroka Mahometa zwyczajnie ucięliby jednemu czy drugiemu miłośnikowi „psełdotolerancji” łeb. Ale też nie możemy być milczącą większością, która się biernie temu przygląda, a krzykliwy margines coraz odważniej sobie poczyna.

Na początek wystarczy, że nie będziemy udawali, że nic się nie stało. Że będziemy sprawy nazywali po imieniu, korzystali z demokracji, przepisów prawa oraz manifestowali swoją wiarę. I przede wszystkim się modlili. Za siebie, za Kościół, za nich i o przebaczenie.

Amen

2 kwietnia 2005. Święty Jan Paweł II, Prorok i Nauczyciel

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 69

Podczas audiencji 11 listopada 2003 r. Ojciec Święty mówił do związkowców z „Solidarności”: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności”.

Nie wolno dyskryminować jednych grup zawodowych kosztem drugich

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 84

Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe i występuje o podwyżki dla wszystkich pracowników - powiedział w radiowej Jedynce Marek Lewandowski, rzecznik przew. KK NSZZ "Solidarność". Nie wolno zapominać o pracownikach muzeów, sądów i prokuratur, sanepidu, itd. Oni od 2010 roku nie otrzymywali podwyżek.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami