Związek

Piotr Duda na Jasnej Górze: Solidarność rodziła się pod krzyżem i krzyż zawsze nam towarzyszy

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 15

- Zbieramy się tutaj jako ludzie pracy w tym wyjątkowym dziele tworzonym przez ks Jerzego Popiełuszkę - zaczął wystąpienie przewodniczący Duda. - Zbieramy się po raz 36. Widzimy się tu w wolną niedzielę. Mamy wolną niedzielę dla Boga i rodziny, bo wymodliliśmy to.

Przewodniczący podkreślił, że jest szczególnie ważne dla matek i ojców, którzy mogą być na pielgrzymce, a nie w pracy. Powiedział też:

- Widzimy się w roku niepodległości, a o tą niepodległość walczyli też ludzie pracy.

Piotr Duda podziękował jasnogórskiej pani za miniony rok pracy. Podkreślił, że w Częstochowie związkowcy spotkają się jeszcze w październiku na Krajowym Zjeździe Delegatów.

- Solidarność rodziła się pod krzyżem i krzyż nam zawsze towarzyszył - mówił przewodniczący. I dodał:

- Dziś żyjemy w trudnych czasach. Kościół jest atakowany, bo walczy o prawdę ludzi pracy. Ale za tę walkę jesteśmy mu wdzięczni - powiedział Piotr Duda.

jp

Przewodniczący Piotr Duda: Propozycja płacy minimalnej nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 18

W związku z ogłoszeniem przez premiera wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie zadawala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym polega konstruktywny dialog.

Wzrost o 150 zł, to kolejny krok drodze do osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i jest dla Solidarności absolutnym minimum do przyjęcia - mówi Tysol.pl Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. >>>

Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 25

Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

Członkowie "Solidarności" otrzymają zniżki na stacjach LOTOS

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 41

29 sierpnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa podpisują porozumienie o współpracy. Od jesieni związkowcy oraz ich rodziny korzystające z kart paliwowych LOTOS Biznes otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

– 
Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce – liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci LOTOS – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 89

W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. w auli Politechniki Poznańskiej odbyły się obrady XIX Walnego Zebrania Delegatów Regonu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. w kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas.

Gościem delegatów byli: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szef Regionu Wielkopolska Południowa Jarosław Wilner, były przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych, organizacji pracodawców oraz okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022 został wybrany dotychczasowy przewodniczący Jarosław Lange.

Z Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” w Poznaniu w WZD wzięli udział Waldemar Stawski i Ryszard Zielonka. W wyniku wyborów po raz kolejny członkiem Zarządu Regionu został Ryszard Zielonka.

W trakcie obrad delegaci przyjęli uchwałę, stanowiska i apele. W jednym z apeli delegaci zwrócili się do KZD o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany art. 23' Kodeksu pracy, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny i pozwala pracodawcom na wybiórcze przenoszenie grup pracowników do innych zakładów pracy, nawet bez żadnych składników majątkowych.

Ponadto delegaci zaapelowali do członków „Solidarności” o wywieszanie w miejscu swojego zamieszkania flag w Dniu Solidarności i Wolności.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami