Sekretariat

XV Kongres Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 463

W dniu 25 czerwca w Toruniu odbył się XV Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybrano Przewodniczącego - Bogusław Nowickiego, Radę KSŁ i Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Maciej Zieliński Przewodniczący  (KSPT)
Marcin Gallo Zastępcaca przewodniczącego (OMPP)
Maria Stachowska Sekretarz (OMPP)
Wiesław Gutowski Członek (OMPP)
Tomasz Różycki Członek (KSPT)

Na spotkaniu w dniu 26 czerwca br. Rada wybrała prezydium oraz powołała zespół ds. szkoleń w składzie Wanda Kociołek i Czesław Pastusiak.

Rada ukonstytuowała się w składzie

Bogumił Nowicki Przewodniczący  (OMPP)
Jerzy Iwaszkiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Paweł Jędrzejewski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Łukasz Mickiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Andrzej Piekarz Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Janusz Szabowski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Andrzej Radecki Sekretarz (OMPP)
Tomasz Rosiak Skarbnik (KSPT)
Gustaw Czarnowski (OMPP)
Stanisław Kiezik (KSPT)
Wanda Kociołek (OMPP)
Maciej Lewandowski (OMPP)
Wiesława Mażarska (OMPP)
Hubert Orłowski (KSPT)
Witold Paluszak (OMPP)
Czesław Pastusiak (KSPT)
Sławomir Steltmann (OMPP)

Powołano zespół organizacyjny do obchodów 30-lecia Sekcji Łączności, która od 1989 r. jako pierwsza po stanie wojennym ogólnokrajowa organizacja NSZZ „Solidarność”, reprezentowała pracowników poczty i telekomunikacji  m.in. wobec  Zarządu PPTIT i Ministerstwa Łączności. Następcą Sekcji Łączności jest Krajowy Sekretariat Łączności utworzony po podziale PPTiT na Telekomunikację Polska i Pocztę Polską.

Organizacje obchodów zajmie się zespół  w składzie: Jerzy Iwaszkiewicz, Stanisław Kiezik, Wiesława Mażarska, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann.

Przyjęto uchwały i stanowiska ws. sytuacji pracowniczej na Poczcie Polskiej i loga Poczty Polskiej oraz realizacji Umowy Programowej zawartej pomiędzy kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Delegaci uchwalili nowy Regulamin wewnętrzny KSŁ.

Kwietniowe spotkanie Aliance UNI w Casablance

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 462

W dniach 9-11 kwietnia 2018 roku w Casablance odbyło się spotkanie Światowej organizacji Związków zawodowych Alliance UNI,  w której z Orange Polska (OPL) są zrzeszone dwie organizacje Federacja OZZPT oraz OMPT NSZZ "Solidarność" poprzez Krajowy Sekretariat Łączności.

9 kwietnia odbyło się spotkanie przygotowawcze Alliance UNI na którym przygotowano zagadnienia dotyczące spotkania ze strona pracodawcy Orange.

Następnego dnia 10 kwietnia odbyła się właściwa konferencja Pracodawcy Orange ze związkami zawodowymi.

UNI 2 UNI 3

Stronę właścicielską Orange reprezentował Dyrektor HR Jerome Barre, Valerie Le Boulanger (przejmująca stanowisko Dyrektora HR od maja 2018 r.) oraz jeszcze 6 przedstawicieli w tym reprezentująca OPL Pani Dyrektor Joanna Włodarczyk.

Związki zawodowe zrzeszone w Alliance UNI reprezentowali przedstawiciele afiliowanych organizacji z Afryki, Azji i Europy i Ameryki  – łącznie 23 osoby w tym Jerzy Iwaszkiewicz z NSZZ "Solidarność".

Na Konferencji omówiono wprowadzenie w życie Porozumienia dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Grupie szczególnie w Afryce oraz Orange Hiszpania i Orange Polska, gdzie Dyr. Joanna Włodarczyk szczegółowo zrelacjonowała prace nad wdrożeniem projektu.

Wdrożenie porozumienia (Orange Group z dnia 21 listopada 2014) na rynku polskim składało się z wypadkowej żądań związków zawodowych, polityki BHP OPL i dialogu społecznego z organizacjami związkowymi, Radą Pracowniczą i Komisją ds. BHP.

Szczegóły w prezentacji – plik: UNI 2018 - strony 44-66.

Kolejnym tematem było omówienie przez Dyrektora ds. CSR Grupy Brigitte Dumont zagadnień dotyczących obowiązku czujności czyli obszarów regulowanych ustawodawstwem związanym z prawami człowieka, swobodami obywatelskimi, zdrowiem, zabezpieczeniem i bezpieczeństwo osób oraz ochrony środowiska. Szczegóły w materiale plik: Plan de vigilance Orange.

UNI 4 UNI 5

Strona Orange odpowiadała na pytania przedstawicieli związków zawodowych:

 • W sprawie akcjonariatu pracowniczego: Orange dąży aby akcjonariat na świecie objął 10% wśród pracowników a aktualnie jest 8,4%.
 • W sprawie premii dla całego świata Orange: – mówimy nie  - ale za to przygotujemy plan bezpłatnych akcji jeżeli będą zrobione dobre wyniki w 2018-2020r. obejmie to prawie wszystkie kraje i finansowane będzie z budżetu korporacyjnego.
 • W sprawie zatrudnienia w Afryce: Poruszono sens i skutki wdrażania projektów „ANO” i „yenok” dotyczące Afryki.
 • W sprawie outsourcingu:  Outsourcing jest decyzją dyrekcji lokalnych. Orange nie wpływa ani nie daje żadnych w tej materii wytycznych. Tryb wdrażania i podejmowania decyzji – każdy kraj ma dowolność kształtowania wydzieleń i outsourcingu.
 • W sprawie wydzielenia techniki:  Nie ma żadnych projektów na poziomie korporacji dotyczących wydzielenia techniki z jednostek krajowych Orange.

Ostatniego dnia na wewnętrznym spotkaniu Alliance UNI przedstawiciele związków zgłosili główne kierunki działań 12 osobowemu prezydium Alliance UNI z przewodniczącym Williamem Cokerem:

 • Stabilizacja zatrudnienia, w tym w Outsourcingu (jakość i trwałość pracy).
 • Wzmacnianie polityki czujności i społecznej odpowiedzialności w firmie.
 • Wyrównywanie standardów w tym porozumienia BHP zarówno w Orange jak i w outsourcingu.
 • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Filar Praw Socjalnych proklamowany!

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 450

Dziś w Goeteborgu, na szczycie Unii Europejskiej, nastąpiła długo oczekiwana proklamacja Filara Praw Socjalnych podpisana przez szefów państw i rządów wszystkich krajów członkowskich UE. Filar zawiera cały szereg zasad i praw istotnych dla pracowników, w tym do bezpiecznego i dostosowanego do pracownika zatrudnienia, prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia czy prawa do ochrony bhp na wysokim poziomie.

Szczytowi towarzyszył szereg wystąpień i debata, którą przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker podsumował stwierdzeniem, że od 30 lat uczestniczy w debatach na tematy społeczne i dzisiaj nie usłyszał niczego nowego, propozycje, postulaty i pomysły są od lat powtarzane, aby więc ten szczyt europejski zamienić w prawdziwy sukces, tym razem nie może skończyć się na słowach i za uroczystą proklamacją musi nastąpić realizacja jej zapowiedzi. Europejska Związków Zawodowych (EKZZ) oczekuje, że Europa w końcu przejdzie od cięć wydatków socjalnych do polityki solidarności i promocji praw socjalnych.

Spotkanie Rady Krajowej Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 537

6 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność”. Rada przyjęła zmiany w  preliminarzu budżetowym na rok 2017 oraz uchwaliła budżet na rok 2017. Przyjęto uchwałę ws. klucza wyborczego oraz składu Komisji Wyborczej na kadencje 2018-2022.

Kontynuowana jest akcja pełnienia straży przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Taka nieoficjalna służba powstała jeszcze za życia ks. Jerzego (wtedy pilnowała, aby księdzu nic złego się nie stało). Na dobre uaktywniła się zaraz po pogrzebie patrona Solidarności i trwa do dziś. Każdego dnia i nocy pilnuje porządku wokół żoliborskiego kościoła św. Stanisława Kostki (gdzie na dziedzińcu znajduje się grób naszego patrona). Przedstawiciele Sekretariatu Łączności kontynuują w tym roku dyżury raz miesiącu. Trwają one pełną dobę od godz. 12-tej. Koszty związane z dyżurami pokrywa Sekretariat Łączności. W roku 2018 przewidywane są dyżury 22 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 21 czerwca, 25 lipca, 22 sierpnia, 24 września, 24 października, 21 listopada, 6 grudnia.

Zgłoszenia osób chętnych należy kierować za pośrednictwem branżowych struktur związku do Wiesława Gutowskiego: tel 502 019 414; email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja UNI

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 620

W dniach 7 – 9 czerwiec 2017 r. w Zagrzebiu odbyła się konferencja UNI Europa ICTS “Smart unions in a smart world” KSPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali Czesław Pastusiak i Łukasz Mickiewicz.

UNI 1 UNI 2 UNI 3

Ponad 200 liderów związkowych z sektora ICTS debatowało nad zmianami w świecie cyfrowym, miejsca i roli Związków Zawodowych w tym nowym świecie. W spotkaniu uczestniczyli goście m.in. Jean Luc Godard z Orange France, który przedstawił Orange, jako jednego z wiodących graczy w transformacji cyfrowej gospodarki. Prezydent UNI ICTS Global Andy Kerr wyraził zadowolenie z obecności coraz większej reprezentacji związkowej z Europy Wschodniej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że "Europa często wyznacza trendy i wzorce dla warunków pracy na całym świecie". Mówił również o konieczności sprostania potrzebom przyszłości. "Walczymy na całym świecie z outsourcingiem. Outsourcing zmniejsza warunki pracownicze w każdym kraju, w którym pracują."

Podsumowując, Kerr przekazał w imieniu brytyjskich związków zawodowych i robotników przesłanie jedności: "W imieniu Wielkiej Brytanii przepraszam za Brexit - robotnicy i Brytyjczycy zawsze będą zjednoczeni z Europą". W kolejnych dniach konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z sytuacją pracowników w innych krajach oraz zmianami cyfrowymi w naszej branży.

Przedstawiono również dokumenty, przy których KSPT NSZZ "Solidarność" aktywnie pracowała m.in. "Próba zrozumienia wpływu outsourcingu w sektorze ICTS na wzmocnienie zdolności organizacji pracowniczych do rozwiązywania problemów wynikających ze zmian zachodzących na rynku pracy i poprawy dialogu społecznego" jak również przy deklaracji dotyczącej "Mobilnej Pracy".

W ostatnim dniu wybrano nowe prezydium w sektorze ICTS.

UNI 4 UNI 5

Na zakończenie wszyscy zebrani zaapelowali do T-Mobile o przestrzeganie praw związkowych w USA. T-Mobile USA narusza konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) 87 i 98, które ustanawiają wolność zrzeszania się i prawo do organizacji i negocjacji zbiorowych. Przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" podpisali baner solidaryzujący się z pracownikami T-mobile USA.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami