Światowa Rada Zakładowa o strategii Orange na lata 2020-2025

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Paryżu odbyło się spotkanie Światowej Rady Zakładowej Orange Polska S.A., gdzie przedstawiciele Orange z 28 państw zostali zaznajomieni z kierunkami działań Orange w okresie 2020-2025r.

Na spotkaniu omówiono strategię grupy związaną z dynamiką zmian technologicznych np. 5G, światłowody, inteligentne sieci WiFi  jak i klienckich np. wielousługowe oferty dla B2B i B2C.

Rozpoczyna się proces całkowitego wygaszania sieci miedziowej a gwałtownego przyrostu sieci światłowodowej.

Cześć zawodów w Orange będzie wygaszana, natomiast powstawać będą nowe stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem czy sztuczną inteligencją oraz wiele innych.

Orange przeznaczy większe środki na przeszkalanie pracowników niż w okresie ubiegłych pięciu lat. Będą szkolenia techniczne oraz zatrzymywanie utalentowanych pracowników.

Planowana jest poprawa efektywności sieci oraz poprawa relacji z klientami.

SRZ Orange 22012020 2 SRZ Orange 22012020 3

Spotkanie prowadziła Isabell Le Jeuneto - Zastępca Przewodniczącego Światowej Rady Zakładowej.

Ze strony Orange obecny był m.in. Stéphane Richard – Prezes Orange oraz Pani Valerie Le Bolanger  Stéphane – szefowa Kadr.

Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele (zgodnie z podziałem):  

  • Francji, Europy (w tym m.in. Rumunii, Hiszpanii, Belgii);
  • Afryki (MOA) (w tym m.in.  Maroko, Senegal, Tunis, Madegaskar, Kongo),
  • Azji (w tym m.in.  Indie, Rosja)
  • Reszty Świata (w tym m.in.  Argentyna)  

Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Światowej Rady Zakładowej Jerzy Iwaszkiewicz - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Orange Polska.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami