Uroczystości 30-lecia Sekcji Krajowej Pracowników Łączności

26 września 2019 r. we Wrocławiu, w Centrum Historii Zajezdnia - powstałej w wyremontowanej zajezdni autobusowej, w której 26 sierpnia 1980 roku doszło do strajku zapoczątkowującego wrocławską Solidarność - spotkali się przedstawiciele NSZZ "Solidarność" branży pocztowej i telekomunikacyjnej oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Wśród ok. 250 gości znaleźli się przedstawiciele Komisji Krajowej, zarządów regionów Dolny Śląsk i Mazowsze, pracodawców Poczty Polskiej, Orange Polska, EmiTel, działacze związkowi z Poczty Polskiej, Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji z Orange Polska i NexoTech, EmiTel, T-Mobile, Eriksson-Sodexo, Internetia-UPC. Przybyli goście z zagranicznych związków zawodowych: UNI, Verdi i węgierskich związków poczty i telekomunikacji.

Uroczystości 30-lecia Sekcji rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy, który od 1980 r. silnie jest związany z Solidarnością. W stanie wojennym odbywały się tam msze w intencji ludzi pracy i Ojczyzny. Po mszy św. zebrani w asyście pocztów sztandarowych udali się pod tablicę upamiętniającą powstanie Solidarności, gdzie złożono kwiaty.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami