Związek zawodowy nowej generacji!

Szacuje się, że nawet 75 proc. prawa w Polsce wynika z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, stąd NSZZ Solidarność podejmuje działania skutkujące nie tylko wpływem na kształt unijnej legislacji, lecz również inwestując w swoich członków poprzez specjalnie przygotowane dla nich szkolenia. Jednym z takich szkoleń, jest kurs dla młodych liderów związkowych  - „European training for young trade union leaders” - dziewięciomiesięczne szkolenie, na które składają się 3 zagraniczne stacjonarne seminaria oraz dwa okresy pracy zdalnej, w trakcie której realizowane są projekty w międzynarodowych zespołach roboczych, których członkowie współpracują ze sobą wirtualnie osiągając realne efekty.

W edycji 2018/2019 Sekcję Młodych NSZZ Solidarność na tym kursie reprezentował Mateusz Zakolski. Zespół roboczy składający się z przedstawicieli związków zawodowych Łotwy, Czech, Rumunii, Hiszpanii i Polski demokratycznie wybrał przedstawiciela NSZZ Solidarność na lidera. Celem zespołu kierowanego przez Mateusza Zakolskiego było przygotowanie propozycji rozwiązań zwiększających uzwiązkowienie, w szczególności wśród osób młodych. Zespół ten w oparciu o uprzednio przygotowaną analizę opracował na podstawie dostępnej literatury oraz doświadczeń członków zespołu dokument pt. Trade Union 2.0 (tłum: Związek zawodowy 2.0). Związek zawodowy 2.0, jest opisem struktury organizacyjnej otwartej na nowych członków, w szczególności osoby młode, których deficyt w ruchu związkowym jest istotnie odczuwalny, a faktem jest, iż spadek uzwiązkowienia zmniejsza siłę ruchu związkowego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami