UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

W ciągu ostatnich kilku lat UNI Europa i ETNO - partnerzy społeczni w sektorze TIK - obserwują wzrost zagrożeń psychospołecznych i problemów związanych ze zdrowiem psychicz-nym wśród pracowników sektora TIK. W 2009 roku zrealizowaliśmy projekt dotyczący zdrowia psychicznego w sektorze telekomunikacyjnym (VS/2009/0162) i opracowaliśmy „Wytyczne Dobra praca Dobre zdrowie” W wytycznych przytoczono przykłady dobrych praktyk i podano konkretne zalecenia dla pracodawców i pracow-ników dotyczące sposobów poprawy samopo-czucia psychicznego w miejscu pracy.

Link bezpośredni do wersji polskiej >>>

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami