UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

W dniu 17.01.2019 przedstawiciele KSPT NSZZ „Solidarność” wzięli udział w warsztatach będących podsumowaniem unijnego projektu pod nazwą „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” organizowanych przez UNI Europa - europejską federację związków zawodowych dla sektora usług - oraz jej partnera społecznego, ETNO - stowarzyszenie reprezentujące wiodących europejskich dostawców sieci i usług cyfrowych.

Tematem warsztatów były zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w nowym, cyfrowym świecie pracy.

Z udziałem czołowych ekspertów ze związków zawodowych, biznesu i środowisk akademickich, warsztaty poruszały pojawianie się zagrożeń psychospołecznych, które są wynikiem nowych technologii, nowych form pracy i organizacji pracy oraz odpowiednich dla nich rozwiązań.

Projekt „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” jest kontynuacją zakończonego projektu „Dobra Praca, Dobre Zdrowie I”.

UNI 17012019 2  UNI 17012019 3 

Druga edycja tego projektu ma na celu znalezienie konkretnych odpowiedzi na wyzwania oraz zagrożenia płynące z postępującej cyfryzacji, powstawania nowych form zatrudnienia i wynikającego z tego stresu dla Pracowników poprzez opracowanie i dystrybuowanie broszury „Dobra praca, Dobre Zdrowie – Wytyczne” zawierającej przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z problemem na podstawie doświadczeń firm branży IT i ICT z całej Europy.

KSPT NSZZ „Solidarność” jest stale obecna w pracach koordynowanych przez UNI Europa dzięki czemu utrzymujemy kontakty ze Związkami Zawodowymi całej Europy. Wiedza zdobyta na warsztatach wykorzystywana jest podczas negocjacji i rozmów z pracodawcami w branży telekomunikacyjnej.

Z ramienia KSPT NSZZ „Solidarność” w warsztatach brali udział (na zdjęciu poniżej od lewej strony)

  • Roman Froch
  • Grzegorz Samborski
  • Łukasz Mickiewicz
  • Lucjan Szandrowski

UNI 17012019 4

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami