Spotkanie Rady Sekretariatu Łączności

27 listopada w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania przyjęto informację zespołu powołanego do organizacji w 2019 r. uroczystości z okazji 30-lecia Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z propozycją zespołu, Rada KSŁ NSZZ „Solidarność” postanowiła zorganizować  uroczystości 26 września 2019 r. we Wrocławiu  w Centrum Historii Zajezdnia.

Przyjęto stanowisko ws. sytuacji pracowników  pocztowej ochrony. Omówiono organizację szkoleń w roku 2018 dot. zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz roli przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami