XV Kongres Sekretariatu Łączności

W dniu 25 czerwca w Toruniu odbył się XV Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybrano Przewodniczącego - Bogusław Nowickiego, Radę KSŁ i Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Maciej Zieliński Przewodniczący  (KSPT)
Marcin Gallo Zastępcaca przewodniczącego (OMPP)
Maria Stachowska Sekretarz (OMPP)
Wiesław Gutowski Członek (OMPP)
Tomasz Różycki Członek (KSPT)

Na spotkaniu w dniu 26 czerwca br. Rada wybrała prezydium oraz powołała zespół ds. szkoleń w składzie Wanda Kociołek i Czesław Pastusiak.

Rada ukonstytuowała się w składzie

Bogumił Nowicki Przewodniczący  (OMPP)
Jerzy Iwaszkiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Paweł Jędrzejewski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Łukasz Mickiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Andrzej Piekarz Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Janusz Szabowski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Andrzej Radecki Sekretarz (OMPP)
Tomasz Rosiak Skarbnik (KSPT)
Gustaw Czarnowski (OMPP)
Stanisław Kiezik (KSPT)
Wanda Kociołek (OMPP)
Maciej Lewandowski (OMPP)
Wiesława Mażarska (OMPP)
Hubert Orłowski (KSPT)
Witold Paluszak (OMPP)
Czesław Pastusiak (KSPT)
Sławomir Steltmann (OMPP)

Powołano zespół organizacyjny do obchodów 30-lecia Sekcji Łączności, która od 1989 r. jako pierwsza po stanie wojennym ogólnokrajowa organizacja NSZZ „Solidarność”, reprezentowała pracowników poczty i telekomunikacji  m.in. wobec  Zarządu PPTIT i Ministerstwa Łączności. Następcą Sekcji Łączności jest Krajowy Sekretariat Łączności utworzony po podziale PPTiT na Telekomunikację Polska i Pocztę Polską.

Organizacje obchodów zajmie się zespół  w składzie: Jerzy Iwaszkiewicz, Stanisław Kiezik, Wiesława Mażarska, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann.

Przyjęto uchwały i stanowiska ws. sytuacji pracowniczej na Poczcie Polskiej i loga Poczty Polskiej oraz realizacji Umowy Programowej zawartej pomiędzy kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Delegaci uchwalili nowy Regulamin wewnętrzny KSŁ.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami