Kwietniowe spotkanie Aliance UNI w Casablance

W dniach 9-11 kwietnia 2018 roku w Casablance odbyło się spotkanie Światowej organizacji Związków zawodowych Alliance UNI,  w której z Orange Polska (OPL) są zrzeszone dwie organizacje Federacja OZZPT oraz OMPT NSZZ "Solidarność" poprzez Krajowy Sekretariat Łączności.

9 kwietnia odbyło się spotkanie przygotowawcze Alliance UNI na którym przygotowano zagadnienia dotyczące spotkania ze strona pracodawcy Orange.

Następnego dnia 10 kwietnia odbyła się właściwa konferencja Pracodawcy Orange ze związkami zawodowymi.

UNI 2 UNI 3

Stronę właścicielską Orange reprezentował Dyrektor HR Jerome Barre, Valerie Le Boulanger (przejmująca stanowisko Dyrektora HR od maja 2018 r.) oraz jeszcze 6 przedstawicieli w tym reprezentująca OPL Pani Dyrektor Joanna Włodarczyk.

Związki zawodowe zrzeszone w Alliance UNI reprezentowali przedstawiciele afiliowanych organizacji z Afryki, Azji i Europy i Ameryki  – łącznie 23 osoby w tym Jerzy Iwaszkiewicz z NSZZ "Solidarność".

Na Konferencji omówiono wprowadzenie w życie Porozumienia dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Grupie szczególnie w Afryce oraz Orange Hiszpania i Orange Polska, gdzie Dyr. Joanna Włodarczyk szczegółowo zrelacjonowała prace nad wdrożeniem projektu.

Wdrożenie porozumienia (Orange Group z dnia 21 listopada 2014) na rynku polskim składało się z wypadkowej żądań związków zawodowych, polityki BHP OPL i dialogu społecznego z organizacjami związkowymi, Radą Pracowniczą i Komisją ds. BHP.

Szczegóły w prezentacji – plik: UNI 2018 - strony 44-66.

Kolejnym tematem było omówienie przez Dyrektora ds. CSR Grupy Brigitte Dumont zagadnień dotyczących obowiązku czujności czyli obszarów regulowanych ustawodawstwem związanym z prawami człowieka, swobodami obywatelskimi, zdrowiem, zabezpieczeniem i bezpieczeństwo osób oraz ochrony środowiska. Szczegóły w materiale plik: Plan de vigilance Orange.

UNI 4 UNI 5

Strona Orange odpowiadała na pytania przedstawicieli związków zawodowych:

  • W sprawie akcjonariatu pracowniczego: Orange dąży aby akcjonariat na świecie objął 10% wśród pracowników a aktualnie jest 8,4%.
  • W sprawie premii dla całego świata Orange: – mówimy nie  - ale za to przygotujemy plan bezpłatnych akcji jeżeli będą zrobione dobre wyniki w 2018-2020r. obejmie to prawie wszystkie kraje i finansowane będzie z budżetu korporacyjnego.
  • W sprawie zatrudnienia w Afryce: Poruszono sens i skutki wdrażania projektów „ANO” i „yenok” dotyczące Afryki.
  • W sprawie outsourcingu:  Outsourcing jest decyzją dyrekcji lokalnych. Orange nie wpływa ani nie daje żadnych w tej materii wytycznych. Tryb wdrażania i podejmowania decyzji – każdy kraj ma dowolność kształtowania wydzieleń i outsourcingu.
  • W sprawie wydzielenia techniki:  Nie ma żadnych projektów na poziomie korporacji dotyczących wydzielenia techniki z jednostek krajowych Orange.

Ostatniego dnia na wewnętrznym spotkaniu Alliance UNI przedstawiciele związków zgłosili główne kierunki działań 12 osobowemu prezydium Alliance UNI z przewodniczącym Williamem Cokerem:

  • Stabilizacja zatrudnienia, w tym w Outsourcingu (jakość i trwałość pracy).
  • Wzmacnianie polityki czujności i społecznej odpowiedzialności w firmie.
  • Wyrównywanie standardów w tym porozumienia BHP zarówno w Orange jak i w outsourcingu.
  • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami