Obrady Sekretariatu Łączności

11 października obradował Sekretariat Łączności. Przyjęcie nowego regulaminu Krajowego Sekretariatu Łączności oraz dyskusja nad wzajemnymi relacjami pomiędzy sekcjami a Radą Sekretariatu to m.in. główne punkty obradującego we wtorek 11 października we Wrocławiu Kongresu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, skupiającego Sekcję Krajową Pracowników Telekomunikacji oraz Organizację Międzyzakładową Poczty Polskiej.

Działacze przed rozpoczęciem obrad uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej w intencji zmarłej w marcu br. Elżbiety Pacuły, długoletniej przewodniczącej SKPT. W obradach uczestniczył przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso.

Dzień wcześniej uczestnicy Kongresu uczestniczyli w modlitwie i złożyli w imieniu Sekretariatu, Sekcji Krajowej i Komisji Oddziałowej we Wrocławiu, wieńce na grobie ś.p. Elżbiety Pacuły.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami