Sekretariat

Konferencja UNI Information, Communications, Technology and Services w Kuala Lumpur

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 65

W dniach 25-28 sierpnia 2019 r. w Kuala Lumpur odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza UNI ICTS (Information, Communications, Technology and Services) Global Union pod hasłem „Connecting to Win”, w której uczestniczyło ponad 300 działaczy związkowych z prawie 70 krajów.

W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" i brali udział w dyskusji  o ewolucyjnym wpływie technologiina miejsca pracy ICTS oraz potrzebę funkcjonowania związków zawodowych aby proaktywnie zapewnić, że nowy świat pracy działa dla wszystkich.

UNI 25 28082019 2

Głównym celem konferencji było zorganizowanie pracowników, szczególnie w sektorze IT i pracy zleconej na zewnątrz, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Sekretarz Generalna UNI Christy Hoffman.

 • „Pięć lat temu powiedzielibyśmy, że nie powinniśmy ignorować firm informatycznych,ale trudno jest pomóc pracownikom IT w organizacji. Teraz widzimy sukcesy w Rumunii, Korei Południowej, Malezji, a także w Stanach Zjednoczonych pracownicy są w ogniu”, powiedziała sekretarz generalna Hoffman.
 • „Widzimy falę pracowników organizujących się w tej branży”. Kontynuowała: „Pomimo prognoz dotyczących zniknięcia pracy contact center, sektor outsourcingu wciąż się rozwija, a nasza praca w tym obszarze, z firmami takimi jak Teleperformance, dopiero się zaczyna”.

Podczas konferencji przyznano pierwszą w historii nagrodę UNI ICTS w zakresie organizacji. Nagrodzonymi związkami byli:

 • Grameenphone Employees Union (GPEU) z Bangladeszu, który niedawno zdobył uznanie związku po siedmiu latach zmagań;
 • Sindicatul IT Timisoara (SITT) w Rumunii za światowej klasy program organizacyjny w sektorze technologii informatycznych;
 • SITRATEL-FEDOTRAZONAS w Republice Dominikańskiej, za ich trzyletnią udaną walkę o organizacjęzwiązku zawodowego w Teleperformance.

Do zgromadzonych związkowców mówił też Sekretarz Ministerstwa Komunikacji i Multimediów Malezji Y. Bhg.

 • Dato „Suriani Binti Dato” Ahmad, który pochwalił związki ICTS za pomoc w „ustaleniu uczciwych warunków dla pracowników, które są motorem światowej gospodarki komunikacyjnej”.Uczynienie tych warunków bardziej sprawiedliwymi i wyrównanie pola gry będą kluczowymi zadaniami związków zawodowych w obliczu nowych technologii.

„Digitalizacja i sztuczna inteligencja nie są już przyszłością pracy, są naszą teraźniejszością” - powiedział Andy Kerr, prezes UNI ICTS World i zastępca sekretarza generalnego CWU (Wielka Brytania).

 • „W tym krytycznym momencie jesteśmy tutaj, aby świętować nasze zwycięstwa, dzielić się wyciągniętymi doświadczeniami i budować strategię sukcesu na kolejne cztery lata. Zadbamy o to, aby pracownicy w całym naszym sektorze mogli zabezpieczyć swoje prawa poprzez organizację, układy zbiorowe i dialog społeczny ”. W ciągu kilku dni konferencyjnych dyskusje obejmowały analizy bieżących globalnych wysiłków, aby pomóc pracownikom Contact Center w zdobyciu ich praw w Teleperformance i poza nim, globalnych porozumieniach, które przełamały nowe możliwości w zakresie cyfryzacji, związków w IT oraz potrzeby międzynarodowej solidarności i strategii, aby zrównoważyć rosnącą siłę międzynarodowych korporacji.

„Stoimy w historycznym punkcie zwrotnym. Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia nasze codzienne życie i sposób, w jaki pracujemy w szybkim tempie. Przede wszystkim technologia musi być narzędziem zapewniającym szczęście i sprawiedliwość ”- powiedział Minao Noda, prezes UNI Apro.

 • „Stajemy przed nieuchronnym wyzwaniem ustanowieniaglobalnych zasad i standardów dla nowych technologii i zahamowanie rosnącej nierówności”.

UNI 25 28082019 3

Delegaci UNI ICTS wybrali jednogłośnie nowego/starego przewodniczącego Andy Kerr na kadencję 2019-23, który podziękował za wybór i zapewnił zebranych, że będzie nadal aktywnie działać na rzecz pracowników sektora ICTS.

Przyjęto kilka uchwał w tym strategię działania na lata 2019-2023, która zawiera się w 5 priorytetach:

 • ORGANIZACJA I WZMOCNIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KLUCZOWYCH SEKTORACH ICTS MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA ORAZ WDROŻENIE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH GLOBALNYCH POROZUMIEŃ.
 • ORGANIZACJA I ZWIĘKSZENIE UZWIĄZKOWIENIA W CONTACT CENTER.
 • ROZSZERZENIE I WZMOCNIENIE ORGANIZACJIW GLOBALNYCH FIRMACH IT.
 • BUDOWANIE WPŁYWU POLITYCZNEGO I MOC EKONOMICZNĄ DLA PRACOWNIKÓWICTS.
 • BUDOWANIE STRATEGII NA NOWY ŚWIAT PRACY.

UNI 25 28082019 4

Na zakończenie uczestnicy wsparli protestujących pracowników w Korei Południowej oraz innych protestujących w naszym sektorze.

W konferencji z NSZZ "Solidarność" uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz, Jerzy Dąbrowski, Łukasz Mickiewicz, Zbigniew Łajca, Roman Froch.

Przygotował: Łukasz Mickiewicz

Związek zawodowy nowej generacji!

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 88

Szacuje się, że nawet 75 proc. prawa w Polsce wynika z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, stąd NSZZ Solidarność podejmuje działania skutkujące nie tylko wpływem na kształt unijnej legislacji, lecz również inwestując w swoich członków poprzez specjalnie przygotowane dla nich szkolenia. Jednym z takich szkoleń, jest kurs dla młodych liderów związkowych  - „European training for young trade union leaders” - dziewięciomiesięczne szkolenie, na które składają się 3 zagraniczne stacjonarne seminaria oraz dwa okresy pracy zdalnej, w trakcie której realizowane są projekty w międzynarodowych zespołach roboczych, których członkowie współpracują ze sobą wirtualnie osiągając realne efekty.

W edycji 2018/2019 Sekcję Młodych NSZZ Solidarność na tym kursie reprezentował Mateusz Zakolski. Zespół roboczy składający się z przedstawicieli związków zawodowych Łotwy, Czech, Rumunii, Hiszpanii i Polski demokratycznie wybrał przedstawiciela NSZZ Solidarność na lidera. Celem zespołu kierowanego przez Mateusza Zakolskiego było przygotowanie propozycji rozwiązań zwiększających uzwiązkowienie, w szczególności wśród osób młodych. Zespół ten w oparciu o uprzednio przygotowaną analizę opracował na podstawie dostępnej literatury oraz doświadczeń członków zespołu dokument pt. Trade Union 2.0 (tłum: Związek zawodowy 2.0). Związek zawodowy 2.0, jest opisem struktury organizacyjnej otwartej na nowych członków, w szczególności osoby młode, których deficyt w ruchu związkowym jest istotnie odczuwalny, a faktem jest, iż spadek uzwiązkowienia zmniejsza siłę ruchu związkowego.

Nowe międzynarodowe standardy pracy dotyczące eliminacji przemocy i nękania w świecie pracy zostały przyjęte!

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 136

Konwencja Nr 190dotycząca eliminacji przemocy i nękania w świecie pracywraz Zaleceniem  zostały przyjęte przez delegatów 21 czerwca, w ostatnim dniu 108 Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W tworzeniu treści konwencji i zalecenia, a następnie w głosowaniu wzięli udział przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządów z całego świata. Za przyjęciem konwencji oddano 439 głosów, 7 głosów przeciw, przy 30 głosach wstrzymujących się. Zalecenie zostało przyjęte 397 głosami "za", 12 głosami "przeciw" i 44 głosami wstrzymującymi się. Polscy pracownicy i pracodawcy zgodnie głosowali za przyjęciem konwencji i zalecenia. Polski rząd nie zagłosował.[1]

Po wieloletnich staraniach grupy pracowników i bardzo trudnej i ciężkiej dyskusji z pracodawcami i niektórymi rządami dotyczącej treści obu międzynarodowych standardów, ich przyjęcie było wielkim sukcesem świata pracy.

"Po raz pierwszy (...) międzynarodowa społeczność wyposażona została w międzynarodowy instrument do walki z przemocą i nękaniem w pracy". "Nowe standardy uznają prawo każdego człowieka do świata pracy wolnego od przemocy i nękania"- powiedział Guy Ryder, Dyrektor Generalny MOP po przyjęciu nowych instrumentów.

Konwencja uznaje, że przemoc i nękanie w świecie pracy może stanowić pogwałcenie praw człowieka lub ich nadużycie, jest zagrożeniem dla równych szans, jest nie do przyjęcia i niezgodna z zasadą godnej pracy. Konwencja definiuje "przemoc i nękanie" jako zachowania, praktyki lub groźby, które mają na celu, powodują lub mogą spowodować szkody ekonomiczne, fizyczne, psychiczne, lub w sferze seksualnej. Przypomina państwom członkowskim, że są one odpowiedzialne za promowanie środowiska o zerowej tolerancji dla przemocy i nękania.Zobowiązuje pracodawców, po konsultacjach z pracownikami i ich związkami, do tworzenia zasad chroniących pracowników i zwalczających przemoc i nękanie w miejscu pracy.

Rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Pracy

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 184

W Genewie rozpoczęły się obrady 108. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, odbywającej się w roku 100-lecia powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy, której Polska byłą współorganizatorem.

Guy Ryder, Dyrektor Generalny MOP w przemówieniu otwierającym obrady przypomniał historię organizacji, oraz fakt, że już od stu lat zajmuje się ona z sukcesem szeroko rozumianą pracą jako gwarantem stabilności, rozwoju i pokoju na świecie. „Dziś obserwujemy coraz szybsze zmiany związane z pracą, jej formami, digitalizacją i robotyzacją. Mamy wiele wątpliwości i niepokojów odnośnie jej przyszłości, ale chcę podkreślić, że historia MOP to historia ciągle zmieniających się warunków pracy. To także historia pytań o przyszłość pracy, na które do tej pory znajdowaliśmy i będziemy znajdować wspólnie odpowiedzi.”

Tych historycznych odniesień nie zabrakło w tym pierwszym dniu. Wiele osób zwraca uwagę na konieczność przypomnienia sobie podstaw, które stanowiły początek powstawania MOP. W obradach weźmie udział ponad 5700 delegatów i ekspertów, reprezentujących rządy, pracodawców i związki zawodowe ze 187 krajów członkowskich MOP.

XIV Kongres EKZZ rozpoczęty!

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 186

W Wiedniu rozpoczął się Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Bardziej Sprawiedliwa Europa dla Pracowników”, a kluczowe sprawy, o których będą dyskutowali uczestnicy to demokracja i sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwa transformacja gospodarki oraz miejsca pracy wysokiej jakości i wyższe płace.

Ponadto, zostaną wybrane nowe władze EKZZ na kolejną, 4-letnią kadencję. W czasie trwania Kongresu przewidziano szereg wydarzeń towarzyszących, a wśród gości znajdują się m.in. Jean Claude Juncker, Guy Ryder, Sharan Burrow oraz Joseph Stiglitz – laureat Nagrody Nobla z Ekonomii. W wydarzeniu bierze udział blisko 700 osób. Kongres potrwa do piątku.

NSZZ „Solidarność” reprezentują Piotr Duda, Tadeusz Majchrowicz, Edyta Odyjas, Anna Wolańska, Alicja Skowron, Andrzej Adamczyk, Andrzej Matla i Mateusz Szymański.EKZZ to największa europejska konfederacja związkowa. NSZZ „Solidarność” należy do tej struktury od 1995 roku i od początku bierze aktywny udział w jej pracach.

Mateusz Szymański

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami