Sekretariat

Trybunał UE nie pomoże w podnoszeniu standardów pracowniczych

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 94

Najnowsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE zdają się wskazywać, że nie traktuje on Karty Praw Podstawowych UE jako pełnoprawnego źródła prawa. Źle to wróży społecznemu wymiarowi integracji europejskiej.

W niedawno zapadłych wyrokach (sprawy połączone C- 609/17 TSN oraz C- 610/17 AKT) TSUE wskazał, że wykładni art. 31 ust 2 Karty Praw Podstawowych UE  (jest to artykuł dotyczący między innymi  prawa do urlopu wypoczynkowego) w związku z art. 51 ust. 1 tego samego dokumentu (jest to artykuł dotyczący zakresu zastosowania Karty) należy dokonywać w ten sposób, że nie ma on zastosowania w odniesieniu do przepisów krajowych i układów zbiorowych, które przewidują przyznanie corocznego płatnego urlopu w wymiarze przekraczającym okres minimalny wskazany w Dyrektywie dotyczącej czasu pracy (Dyrektywa 2003/88), przy jednoznacznym wyłączeniu możliwości przeniesienia tych dni  urlopu z powodu choroby.

Trudne negocjacje dotyczące digitalizacji w świecie pracy

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 218

W ramach mechanizmu europejskiego dialogu społecznego partnerzy społeczni próbują wypracować porozumienie dotyczące wspólnych działań wobec postępującej digitalizacji środowiska pracy. 

27 listopada odbyło się kolejne - 4 spotkanie zespołów negocjacyjnych: EKZZ po stronie pracowniczej oraz BusinessEurope, CEEP i SMEunited po stronie pracodawców. Według wstępnych założeń porozumienie autonomiczne ma dotyczyć takich zagadnień jak:

- szkolenia pracowników w związku ze zmianą technologiczną,

- ochrona zagrożonych miejsc pracy,

- relacje  sztucznej inteligencji z pracownikami,

- prawo pracownika do odłączenia.

Stronie związkowej przewodniczy Esther Lynch , z-ca Sekretarza Generalnego  EKZZ a grupie pracodawców - Kris de Meester z belgijskiej federacji pracodawców.

Pozytywny wpływ dialogu - „Solidarność” uczestniczy w „Together at Work”

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 262

NSZZ „Solidarność” włączy się w kampanię EKZZ – „Razem w Pracy”, która ma na celu zwiększenie roli układów zbiorowych, wzmocnienie możliwości negocjowania i zagwarantowanie dobrych płac i warunków pracy, dzięki czemu możliwe będzie budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Założenia kampanii prezentował podczas obrad Komisji Krajowej w Jarnołtówku Mirosław Miara, szef Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości 30-lecia Sekcji Krajowej Pracowników Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 191

26 września 2019 r. we Wrocławiu, w Centrum Historii Zajezdnia - powstałej w wyremontowanej zajezdni autobusowej, w której 26 sierpnia 1980 roku doszło do strajku zapoczątkowującego wrocławską Solidarność - spotkali się przedstawiciele NSZZ "Solidarność" branży pocztowej i telekomunikacyjnej oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Wśród ok. 250 gości znaleźli się przedstawiciele Komisji Krajowej, zarządów regionów Dolny Śląsk i Mazowsze, pracodawców Poczty Polskiej, Orange Polska, EmiTel, działacze związkowi z Poczty Polskiej, Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji z Orange Polska i NexoTech, EmiTel, T-Mobile, Eriksson-Sodexo, Internetia-UPC. Przybyli goście z zagranicznych związków zawodowych: UNI, Verdi i węgierskich związków poczty i telekomunikacji.

Uroczystości 30-lecia Sekcji rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy, który od 1980 r. silnie jest związany z Solidarnością. W stanie wojennym odbywały się tam msze w intencji ludzi pracy i Ojczyzny. Po mszy św. zebrani w asyście pocztów sztandarowych udali się pod tablicę upamiętniającą powstanie Solidarności, gdzie złożono kwiaty.

Unijni związkowcy o pracy w międzynarodowych korporacjach: mimo wielu działań sytuacja się pogarsza

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 214

113 uczestników z około 20 organizacji związkowcy z całej Europy, dziś w Hotelu GoldenTulip w Warszawie, wzięło udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem „30 lat w kapitalizmie”. Konferencja dotyczyła praw pracowniczych i wolności związkowych w międzynarodowych korporacjach i była częścią międzynarodowej konferencji, która podsumowuje dwuletni projekt: „Wzmocnienie reprezentacji pracowników Europy Środkowej w przedsiębiorstwach międzynarodowych” współprowadzony przez międzynarodową konfederację związków zawodowych UNI Global Union oraz Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z międzynarodowych banków oraz sieci handlowych. – Wśród uczestników dominowali związkowcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ale byli także goście z innych krajów, takich jak: Hiszpania, Chorwacja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Finlandia, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Izrael, Łotwa, Litwa, Czarnogóra, Szwecja, Szwajcaria i Turcja – raportowała w rozmowie z „TS” Małgorzata Maciejewska, organizatorka z COZZ. Podczas dzisiejszego panelu uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak obecnie funkcjonuje dialog społeczny w korporacjach międzynarodowych oraz z jakimi problemami borykają się pracownicy międzynarodowych korporacji.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami