Europejska Kampania „Zero Zgonów” w Miejscu Pracy

Trwa kampania oraz petycja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pn. „Zero Zgonów” w miejscu pracy. Organizacje związkowe z całej Europy, w tym NSZZ „Solidarność”, jednogłośnie wzywają Unię Europejską, rządy państw członkowskich i pracodawców do faktycznego zaangażowania się oraz podjęcia działań niezbędnych do osiągnięcia zerowej liczby wypadków śmiertelnych w miejscu pracy.
 
Mottem przewodnim kampanii zainaugurowanej podczas tegorocznego Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest osiągnięcie celu zero wypadków śmiertelnych przy pracy do 2030 roku w całej Unii Europejskiej. Z analiz Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (European Trade Union Institute – ETUI) wynika, że w ciągu bieżącej dekady w UE prawie 30 000 osób może zginąć na skutek wypadku przy pracy, jeśli nie zostaną podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach pracy.
 
Petycję „Zero Zgonów” w miejscu pracy można podpisywać pod linkiem: https://action-europe.org/work-shouldnt-kill-demand-zero-death-work

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami