Obradowała Rada KSPT

W dniu 8 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność". Zapoznano się z informacją nt. sytuacji pracowniczej w T-Mobile i Orange Polska, polityki płacowej w kontekście inflacji oraz wysokich wymagań sprzedażowych.

Sekcja wystosowała w marcu br. pisma do operatorów telekomunikacyjnych dot. ograniczenia działalności na rzecz spółek z kapitałem rosyjskim. Obecnie oczekujemy po naszym ponownych wystąpieniu na informację o podjętych przez operatorów decyzjach w tej sprawie.

 Przedmiotem dyskusji była sytuacja zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność" w Teleperformance sp. z o.o. Pracodawca m.in. wywiera presję na przedstawicieli związku celem zaniechania działalności związkowej. Ponadto odmawia udziału w mediacjach mających na celu rozwiązanie sporu zbiorowego. W tej sprawie skierowano do pracodawcy pismo wzywające do podjęcia dialogu ze związkiem zawodowym oraz spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji. Dalsze działania będą zależne od reakcji Teleperformance.

 W dniach 20-21 października 2022 r. we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia zaplanowano promocję książki poświęconej przewodniczącej SKPT NSZZ „Solidarność" śp. Elżbiecie Pacule oraz 30-leciu Sekcji Krajowej. Przewidziano udział w spotkaniu delegatów KSPT, członków Komisji Międzyzakładowej OMPT oraz zaproszonych gości.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami