110. Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

Co roku w miesiącu czerwcu członkowie Międzynarodowej Organizacji Pracy spotykają się na Międzynarodowej Konferencji Pracy. W tym roku 110. Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy rozpoczęła się w dniu 27 maja 2022 r. i potrwa do 11 czerwca br.

Na konferencji każdy kraj członkowski reprezentuje trójstronna delegacja, w skład której wchodzą dwaj delegaci reprezentujący stronę rządową, delegat pracodawców i delegat związków zawodowych oraz ich doradcy. W tym roku delegatem polskiej  strony związkowej jest pan Jacek Dubiński z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. NSZZ „Solidarność” reprezentują Ewa Kędzior – jako zastępca delegata strony związkowej – oraz Mateusz Szymański jako doradca.

W tym roku Konferencja odbywa się w formie hybrydowej, co stanowi niejako pozostałość po pandemii COVID-19. Sytuacja postpandemiczna różnie się kształtuje w poszczególnych krajach. Dlatego część delegatów może wziąć udział w konferencji osobiście, pozostali łączą się z salami obrad za pomocą łączy internetowych. Jak podają organizatorzy, udział osobisty dotyczy 80% uczestników, zaś 20% uczestników wybrało udział zdalny.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami