MOP przyjęła rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

24 marca 2022 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Projekt rezolucji został zgłoszony przez 47 państw członkowskich. Rezolucja została przyjęta przy 42 głosach za, dwóch przeciw i ośmiu wstrzymujących się.

Rezolucja wyraża "poważne zaniepokojenie doniesieniami o ofiarach wśród ludności cywilnej i atakach na obiekty cywilne oraz poważnym wpływie na pracowników i pracodawców ryzykujących życiem, aby kontynuować pracę i działalność, w tym podczas ataków na szpitale, szkoły, transport, przedsiębiorstwa i elektrownie jądrowe, co dodatkowo pogarsza brak dostępu pomocy humanitarnej".

Uznaje "ogromną skalę" wewnętrznych przesiedleńców i uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów, miejsc pracy, przedsiębiorstw, społeczności i kraju oraz oświadcza, że "trwająca agresja Federacji Rosyjskiej, wspomaganej przez rząd Białorusi, przeciwko Ukrainie jest rażąco niezgodna z celami i zadaniami Organizacji oraz zasadami członkostwa w MOP".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami