Wzywajmy do wycofania się korporacji z Rosji!

14 marca Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwróciło się z apelem do związkowców „Solidarności” – członków Europejskich Rad Zakładowych, aby wzywali do wycofania się ich macierzystych korporacji ponadnarodowych z działalności biznesowej w Rosji, w tych przypadkach kiedy to jeszcze nie nastąpiło.

Apel przesłano również do wszystkich europejskich i światowych branżowych federacji związkowych. Wezwanie Prezydium KK wpisało się w wysiłki podejmowane przez polskich delegatów do ERZ, aby te ciała przedstawicielskie przyjmowały stanowiska, w których przesłanie opuszczenia Rosji będzie mocno akcentowane.

 W trzecim tygodniu rosyjskiej agresji rysuje się już pewien obraz w jaki sposób poszczególne ERZ zareagowały na wojnę w Ukrainie. Na generalną ocenę jest oczywiście za wcześnie, niemniej, z odpowiednią dozą ostrożności, można przyjąć, że obraz ten nie jest zbyt optymistyczny.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami