Zmarł Wiesław Golis

Wieslaw Golis 29112021

W dniu dzisiejszym po długim zmaganiu się

chorobą odszedł do wieczności 

nasz Kolega Wiesław Golis – członek Rady

KSPT i OMPT NSZZ „Solidarność”.

Był jednym z najbardziej zaangażowanych

w działalność związkową, zawsze upominając

się o najsłabszych.

 

Cześć jego pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 3 grudnia 2021r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Kole – Leśnicy.

Przewodniczący Komisji Oddziałowj NSZZ "Solidarność" w Łodzi - Łukasz Mickiewicz, organizuje transport z Łodzi dla wszystkich chętnych, którzy chcą pożegnać naszego kolegę i przyjaciela. Prosimy zainteresowanych o kontakt tel/sms na 507 015 587 z podaniem ilości miejsc najszybciej jak to możliwe. Przewodniczący proponuje wyjazd z Łodzi z dawnej siedziby Dyrekcji Telekomunikacji Polskiej przy Al. Kościuszki 5/7 w Łodzi o godz. 9.00.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami