Stanowisko Sekcji ws. sytuacji na wschodniej granicy Polski

Stanowisko nr 21/11/1e z dnia 18 listopada 2021 r.
Rady KSPT NSZZ „Solidarność”
ws. sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej

Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” nie akceptuje wykorzystywania przez funkcjonariuszy reżimu białoruskiego, obywateli krajów dotkniętych wewnętrznymi konfliktami, ale również szukających lepszej przyszłości poza granicami własnej ojczyzny, w celu szturmowania wschodnich granic Polski. Nie akceptujemy narażania ich na utratę zdrowia i życia. Nie akceptujemy odmowę przez władze Białorusi pomocy humanitarnej udzielanej uchodźcom ze strony naszego kraju.

Polacy przez lata walcząc o wolność zmuszani byli do opuszczania własnej ziemi, szukając wsparcia w krajach, które stały się ich przystankiem do niepodległości. Marzeniem był powrót do niepodległej Rzeczpospolitej. 103 lata temu to marzenie się spełniło. Tego samego życzymy innym narodom świata – spełnienia marzeń o życiu we własnym kraju, bez wojen i konfliktów, gdzie będą mogły swobodnie budować pomyślną przyszłość swoją i następnych pokoleń.

Domagamy się uwolnienia z więzień uczestników demonstracji - obywateli Białorusi upominających się o swoje prawa, domagamy się uwolnienia z więzień przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

My ludzie Solidarności pamiętamy Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 8 września 1981 r. Nadal jest ono aktualne: jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów(...) Popieramy tych z Was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń.

Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje sytuację na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy wierni słowom, które wybrzmiały w hymnie Solidarności:
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,
To każdy z nas gotowy musi być,(...)
Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.

Dlatego pamiętając o rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic zwracamy się o poparcie dla Służb Granicznych, Wojska Polskiego, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dzisiaj chronią nasze granice przed agresją wschodniego sąsiada.

To oni dzisiaj są przedmiotem ataku ze strony zewnętrznego agresora, który tchórzliwie wykorzystuje migrantów z Azji i Afryki. Szczególnie bolesny jest brak wsparcia pracy naszych pograniczników ze strony części środowisk opozycyjnych.

W imię jedności i integralności granic Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej apelujemy o jedność i poparcie działań zmierzających do zakończenia obecnego kryzysu.

Za Radę KSPT NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący KSPT NSZZ „Solidarność”
Jerzy Iwaszkiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami