Wybory UNI Europa ICTS

W ciągu ostatnich dwóch dni związek ICT z całej Europy zebrał się online na konferencji UNI Europa ICTS. Pracownicy tego sektora stoją na czele zmian technologicznych, przed którymi stoją nasze społeczeństwa. 

To one doświadczają zwiększonego wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w pracy, automatyzacji zadań, restrukturyzacji korporacji i przejścia na pracę zdalną. Aby nadać ton tym zmianom, które mają być kształtowane przez interesy ludzi pracy, konieczne jest, aby mieli oni silny zbiorowy głos. Aby to zrealizować, związki ICT uzgodniły trzy priorytetowe osie ich wspólnej pracy transgranicznej:

  • Budowanie siły związków zawodowych w firmach międzynarodowych.
  • Promowanie uczciwości i sprawiedliwości w nowym świecie pracy.
  • Promowanie europejskiego dialogu społecznego w sektorze ICTS.

Delegaci wybrali Daniela Huegli (Szwajcaria) na przewodniczącego UNI Europa ICTS.

Delegatami z ramienia KSPT NSZZ „Solidarność” byli Jerzy Iwaszkiewicz i Łukasz Mickiewicz – ten ostatni został wybrany do Komitetu Sterującego UNI Europa ICTS.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy, aby głos pracowników z Polski naszego sektora był słyszany w Europie !

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami