XXX WZD Sekcji i 100-lecie III Powstania Śląskiego

W dniu 2 października 2021 r. w Jarnołtówku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, która obejmuje swoim działaniem Orange Polska i spółki współpracujące, T-Mobile, Emitel oraz będącą w trakcie kolejnych zmian organizacyjnych międzyzakładową organizację związkowa działająca w UPC i Ericsson.

W WZD uczestniczyli również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Teleperformance Polska Sp. z o.o. i Polkomtel Sp. z o.o. W zebraniu i uroczystościach rocznicowych 100-lecia III Powstania Śląskiego, które miały miejsce dzień wcześniej, uczestniczyli zaproszeni przez KSPT: Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Zbigniew Jackiewicz – przedstawiciel Ośrodka Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego im. A. Ostoi Owsianego, Marian Ogonowski – b. członek Zarządu TP S.A. i członek władz branżowych Związku do 1998 r.

1 2 3

XXX Walne Zebranie Delegatów otworzył przewodniczący OMPT Jerzy Iwaszkiewicz. Zebranie prowadzili zastępcy przewodniczącego: Czesław Pastusiak, Łukasz Mickiewicz, Radosław Pyszczek.Zebrani na WZD zapoznali się z informacją z działalności Sekcji w okresie od 2018 do 2021 roku, która koncentrowała się na współpracy branżowej na szczeblu krajowych i zagranicznym oraz w kontaktach z administracją rządową. KSPT wspierała także organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”, które prowadziły w tym okresie negocjacje z pracodawcami ws. żądań płacowych: MOZ Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia i OMPT w NexoTech.

 4  5  
 6  7  8

Obecni na Zebraniu przedstawiciele Związku działającego w spółkach branży telekomunikacyjnej zaprezentowali swoją działalność oraz sytuację pracowniczą. Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacjirealizuje statutowe zasady funkcjonowania struktury branżowej, która swoim działaniem powinna obejmować jak największą liczbę pracodawców. Powinno się to się przekładać na większą reprezentatywność Związku wobec administracji państwowej oraz w kontaktach międzynarodowych. Daje to większe możliwości wpływu na warunki pracy pracowników telekomunikacji. Obecnie zaproszone zostały do współtworzenia organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” działające w Polkomtelu i Teleperformance Polska.

Na zakończenie obrad delegaci przyjęli stanowisko ws. sytuacji w Kopalni Turów.

WZD KSPT NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec treści postanowienia TSUE w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Kopalnię Turów. WZD wspiera protest pracowników Kopalni i podejmowane przez NSZZ „Solidarność” działania w obronie Kopalni Turów.

Ważnym wydarzeniem, w którym wzięli udział delegaci i zaproszeni goście, były zorganizowane w dniu 1 października na Górze Świętej Anny, przed Pomnikiem Czynu Powstańczego, uroczystości 100-lecia III Powstania Śląskiego.

9 10

Poprzedziła je wizyta w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku Lesie, gdzie od 6 października 1954 do 27 października 1955 roku więziony był błogosławiony Ksiądz Kardynała Prymas Stefan Wyszyński. Było to trzecie miejsce więzienia Prymasa. Przedstawiciele Krajowej Sekcji i Zarządu Regionu Dolny Śląsk złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym internowanie Prymasa.

11 12 13

Uroczystości pod Pomnikiem Czynu Powstańczego odbyły się w asyście pocztów sztandarowych Sekcji i organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Emitel oraz telekomunikacji z Krakowa i Łodzi.

14 15 16

Rys historyczny opisujący genezę i przebieg trzech powstań śląskich przedstawił Zbigniew Jackiewicz, który przypomniał rolę Polskiej Organizacji Wojskowej w organizacji i prowadzeniu powstania oraz jego dowódcę Macieja Mielżyńskiego. Jerzy Iwaszkiewicz nawiązał w swoim wystąpieniu do ofiary 9 górników poprzedzającej pierwsze powstanie śląskie i śmierci 9 górników Kopalni Wujek w stanie wojennym. Oba te wydarzenia wpłynęły na dalszą historię Śląska i jego przywiązania do Polski. Kazimierz Kimso podkreślił znaczenie kultywowania rocznic narodowych, w tym przypadku szczególnie powstań śląskich, które nie powinny ulec zapomnieniu w świadomości Polaków. Podziękował za zaangażowanie Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji w pielęgnowanie pamięci historycznej.

Wiązanki po Pomnikiem złożyły delegacje KSPT, Zarządu Regionu Dolny Śląsk i Instytutu Myśli Historycznej im. A. Ostoi Owsianego.

W trakcie uroczystości przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz wręczył w imieniu Sekcji odznaczenia „Za zasługi dla SKPT NSZZ „Solidarność” osobom, które przez lata aktywnie wspierały Związek w Telekomunikacji w podejmowanych działaniach na rzecz pracowników.

17 18
19 20

Odznaczenia otrzymali: Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Dariusz Wegnerski i Olaf Wiśniewski – prawnicy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, Witold Gorecki – tłumacz i uczestnik konferencji zagranicznych w udziałem KSPT.

Kapituła medalu przyznała również odznaczenie nieobecnym na WZD: Aleksandrowi Piwońskiemu i Tadeuszowi Kulasowi.

Za organizację MZD i WZD oraz uroczystości odpowiedzialni byli: Zbigniew Łajca, Czesław Pastusiak, Maciej Zieliński, Stanisław Kiezik, Roman Froch, Lucjan Szandrowski, Grzegorz Samborski oraz Robert Bąk, nad całością czuwał Jerzy Iwaszkiewicz.

21
22

Galeria zdjęć z WZD KSPT

Galeria zdjęć z uroczystości 100-lecia III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami