Decyzje Rady KSPT

W dniu 1 kwietnia br. odbyło się w trybie telekonferencyjnym spotkanie Rady KSPT NSZZ „Solidarność”.

Dokonano wyborów uzupełniających na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady, którym został wybrany Czesław Pastusiak. Wcześniej z tej funkcji złożył rezygnację Waldemar Stawski.

Do kontaktów z administracją publiczną w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz do prac w zespole rządowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w miejsce Waldemara Stawskiego, został wybrany Łukasz Mickiewicz.

Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz podziękował Koledze Waldemarowi Stawskiemu za dotychczasowy wkład pracy, na ww. funkcjach,  na rzecz związku i pracowników telekomunikacji.

Przedstawiono informacje:

- ws. ustaleń dot. pracy zdalnej wypracowanych przez UNI, które są rekomendowane przez związek do zastosowania na szczeblu przedsiębiorstw,

- dot. cyfrowego podnoszenie umiejętności starzejącego się społeczeństwa,

- udziału w projekcie tworzenia nowych organizacji związkowych we współpracy z COZ- obecnie w  Teleperformance.

Zapoznano się  sytuacją pracowniczą w Orange Polska, T-Mobile, UPC, EmiTel. Wspólnych działań, ramach zespołu roboczego KSPT, wymaga m.in. uregulowanie prawne pracy zdalnej, która jest wykonywana obecnie przez znaczną grupę pracowników branży telekomunikacyjnej. 

Poruszno również temat pracy w salonach sprzedaży i sprawę premii sprzedażowej, która jest przedmiotem kolejnych wystąpień organizacji związkowych. Omówiono stan zabezpieczenia pracowników i inicjatywy związku dot. pandemii Covid-19. 

Kolejne zmiany dotknęły MOZ NSZZ Solidarność UPC – ERICSSON, gdzie z dniem 1 kwietnia część pracowników przeszła w trybie art. 21(1) k.p. do spółek Grupy Taurus i NIS. Oznacza to rozszerzenie działalności na nowych pracodawców.

Omówiono również zmiany do Regulaminu KSPT.

Planowana jest w ograniczonym zakresie, w reżimie obowiązujących obostrzeń, 32. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Spotkanie zakończono życzeniami świątecznymi.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami