UNI publikuje zasady rokowań zbiorowych w celu wzmocnienia praw pracowników zdalnych

23 lutego 2021 r. odbyło się Globalne seminarium online UNI Global Union, w którym uczestniczyli przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność". Głównym tematem było wprowadzenie na rynek pracy kluczowych zasad Uni dla pracy zdalnej. Christy Hoffman, Sekretarz Generalny UNI Global Union powiedziała „Pandemia przyspieszyła rozwój pracy zdalnej, a te zasady zapewniają, że rozwój ten nie pobudzi innych trendów - a mianowicie tworzenia niepewnych miejsc pracy, osłabienia ochrony socjalnej i podważania rokowań zbiorowych”.

Ponieważ praca zdalna często oszczędza koszty operacyjne związane z tradycyjnymi miejscami pracy, pracodawcy powinni ponosić wydatki związane z pracą zdalną. Pracodawcy muszą również pozostać odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zdalnych, w tym zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia i odpowiedzialności, zwolnień chorobowych, wysokiej jakości środowiska pracy, ergonomii i miejsc pracy wolnych od przemocy.

Podstawowe zasady zaprezentowane poniżej mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ludzi pracujących poza tradycyjnymi miejscami pracy. Zapewniają, że pracownicy i pracodawcy mogą wzajemnie korzystać na rozwoju pracy zdalnej. Co najważniejsze, zapewniają, że praca zdalna nie oznacza pracy bez uprawnień.

Pełen zestaw zasad:

  • Pracodawcy muszą zagwarantować pracownikom zdalnym wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych.
  • Praca zdalna nie powinna naruszać praw pracowniczych i stosunku pracy z pracownikami.
  • Narzędzia nadzoru do monitorowania pracowników zdalnych powinny być ograniczone.
  • Praca zdalna powinna być dobrowolna.
  • Pracodawcy powinni przestrzegać regularnych godzin pracy i prawa do odłączenia się.
  • Pracodawcy powinni pozostać odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  • Koszty sprzętu i miejsca pracy zdalnej powinny leżeć w gestii pracodawcy.
  • Praca zdalna powinna być „neutralna pod względem płci” i otwarta dla wszystkich.
  • Pracownicy zdalni powinni mieć równy dostęp do szkoleń i rozwoju kariery jak pracownicy tradycyjni.
  • Przed wprowadzeniem lub rozszerzeniem zasad pracy zdalnej związki zawodowe i pracodawcy powinni dokładnie ocenić i udokumentować ich wpływ.

Więcej znajdziesz na stronie Uni Global Union link do materiału

Przygotował Łukasz Mickiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami