Zdalne zebranie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności

28 maja br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Zapoznano się z sytuacją pracowniczą u pracodawców objętych działaniem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarność (KSPT).

Zarząd Poczty Polskiej S.A. nie przewiduje, w związku z pandemią koronawirusa, zmian w zatrudnieniu i zmniejszenia wynagrodzenia oraz zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Nadzieję na poprawę sytuacji związkowcy wiążą ze zmianami we władzach Spółki.

W spółkach objętych działaniem KSPT – T-Mobile i Ericsson, Sodexo i UPC oraz zewnętrznych Partnerów Technicznych współpracujących z Orange Polska S.A. (OPL) nie są obecnie komunikowane zmiany w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia. Prowadzone są natomiast rozmowy ws. zmian w układach zbiorowych pracy OPL i TP TelTech. Ponadto Orange wystąpił z inicjatywą zmian w Umowie Społecznej, a TP TeleTech w Regulaminie premiowania.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami