Obradowało Prezydium Rady KSPT

24 kwietnia br. odbyło się, w trybie telekonferencyjnym, spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sytuację w spółkach objętych działaniem Sekcji (m.in. OPL, Ericsson, Internetia, Sodexo, UPC, T-Mobile),  związaną m.in. z pandemią koronowirusa. W wymienionych spółkach na szeroką skalę wprowadzono pracę zdalną. Cześć pracowników (m.in. sprzedaż bezpośrednia) jest zwolniona ze świadczenia pracy, przy zachowaniu 100% wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie z powodu pandemii nie są planowane zwolnienia, ani obniżanie wynagrodzeń. Zwrócono uwagę na spadek wydajności przy pracy zdalnej. Pracownicy utrzymania są zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej w sposób wystarczający. W Orange Polska kontynuowane są zwolnienia grupowe w ilości przewidzianej w Umowie Społecznej, z możliwością przesunięcia ich części na termin późniejszy. Trwają rozmowy ws. zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Podjęto decyzje w sprawie:

  • przesunięcia terminu wyjazdu rocznicowego na Białoruś na rok przyszły,
  • organizacji 31. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na jesieni br. z udziałem wąskiej grupy przedstawicieli organizacji zakładowych tworzących KSPT, którzy wezmą udział we Mszy Św. na Jasnej Górze.

Ostateczna decyzja ws. Walnego Zebrania Delegatów zapadnie w czerwcu br.

Łukasz Mickiewicz - członek Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, na wniosek Prezesa PARP, z upoważnienia Ministra Rozwoju, powołany do grona Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, przedstawił informacje nt. prac Rady.

Zapoznano się z dokumentami dot. sektora telekomunikacyjnego, w tym: z Oświadczeniem partnerów społecznych europejskiego sektora telekomunikacyjnego w sprawie sytuacji nadzwyczajnej COVID-19, wytycznymi UNI dla Rad Zakładowych oraz zmianami w ustawie-Prawo Telekomunikacyjne.

Z pozytywnym odbiorem spotkało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. rozszerzające uprawnienie do udostępniania danych dotyczących osób objętych kwarantanną o przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  Wniosek w tej sprawie został  skierowany 6 kwietnia br. do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami